Dlouhý: Bez podpory velvyslanců by české firmy nemohly úspěšně expandovat do zahraničí

27.08.2015

Prezident Hospodářské komory České republiky (HK ČR) Vladimír Dlouhý ve svém dnešním projevu na schůzi vedoucích Zastupitelských úřadů České republiky (ZÚ ČR) v zahraničí velvyslancům poděkoval za jejich nepostradatelnou pomoc při navazování obchodních vztahů českých firem s potencionálními zahraničními partnery. Dlouhý zdůraznil neustálou potřebu podpory ekonomické diplomacie českých podnikatelů, a to především směrem k mimoevropským trhům.

I přes pozitivní rostoucí trend výsledků českého exportu, který meziročně stoupl o 13,5 %, dnes prezident Dlouhý na schůzi v Černínském paláci zdůraznil nutnost další podpory státu v diverzifikaci exportu, a to především v orientaci na mimoevropské trhy. HK ČR totiž neustále eviduje obavy zejména malých a středních podniků před složitostí vstupu na zahraniční trhy, která se projevuje nedostatečnou jazykovou vybaveností, neznalostí zahraničněobchodních technik či nerealistickými očekáváními. Prezident Dlouhý rovněž podotkl, že HK ČR společně se zastupitelskými úřady i ministerstvem zahraničních věcí dlouhodobě eliminuje zdroje těchto obav a snaží se pro podnikatele nalézat stále nové obchodní příležitosti.

Jako příklad úspěšné snahy Dlouhý zmínil podnikatelská fóra, semináře o exportu a rovněž podnikatelské zahraniční mise, které Komora ve spolupráci se ZÚ ČR organizuje. Mise jsou podle Dlouhého stále nejefektivnějším nástrojem pro nalezení zahraničních partnerů. Prezident ve svém projevu poděkoval vedoucím ZÚ ČR, bez jejichž podpory by nebylo možné podnikatelské mise HK ČR realizovat.