Dlouhodobá péče v ČR potřebuje jasnou koncepci a méně administrativy

06.09.2017 Miroslav Beneš

Péče o dlouhodobě nemocné není v České republice pevně legislativně ukotvena. Na tomto se shodli znalci i politici v rámci odborné besedy na téma „Dlouhodobá péče na zdravotnickém a sociálním pomezí“, kterou uspořádala Hospodářská komora ČR.

Podle diskutujících je v současnosti jasně patrný zájem lidí stonat doma, ve svém sociálním prostředí. Známým faktem je, že demografický vývoj směřuje k tomu, že například lidí nad 80 let bude v příštích letech výrazně přibývat. V důsledku těchto tvrzení by měly být více posíleny tzv. terénní služby, které zajišťují odbornou péči, pomoc a podporu právě těm lidem, kteří chtějí žít (dožít), i přes své zdravotní či sociální handicapy, doma. V současné době však ne všude tyto terénní služby fungují.

Dalším velkým problémem je i to, že praktičtí lékaři tuto formu pomoci, domácí zdravotní péči, svým pacientům neordinují, a to ani v odůvodněných případech. Podle přítomných odborníků chybí i kvalitní vybavení a nově vytvořené postupy, podle kterých se ošetřovatelské výkony provádějí. Normy, které se dodnes používají, totiž platí, i přes technologický pokrok, už přes 20 let.

Druhým negativem poskytování péče u dlouhodobých pacientů představuje pro ošetřující a pečující pracovníky (tedy jak z oblasti zdravotnické tak i sociální) vysoká administrativní zátěž a výkaznictví. Kdy čas strávený nad stohy papírů by mohl být využit smysluplněji a hlavně ve prospěch pacientů – klientů.

A proto je podle debatujících nutné nové legislativní ukotvení celého systému dlouhodobé péče, stejně jako domluva mezi ministerstvem práce a sociálních věcí a resortem zdravotnictví na tom, jak efektivně rozdělit jednotlivé kompetence.

Odborné besedy, se vedle viceprezidentky HK ČR Marty Novákové, předsedy Sekce pro oblast zdravotnictví HK ČR Pavla Matouška a odborníků na dlouhodobou péči, zúčastnili také zástupci politických stran. Vystoupil bývalý ministr zdrav

/nejcastejsi-pracovnepravni-preslapy-zamestnavatelu-webinar-hospodarska-komora/