Desítky českých i zahraničních expertů dnes vystoupily na konferenci o vysokorychlostním železničním propojení střední Evropy

27.10.2016

Zapojení České republiku do vznikající celoevropské sítě vysokorychlostní železniční dopravy bylo hlavním tématem dnešní konference, kterou zorganizovala Asociace financování infrastruktury pro mobilitu (AFIM) pod záštitou prezidenta Hospodářské komory ČR Vladimíra Dlouhého a ve spolupráci s ministrem průmyslu a obchodu Janem Mládkem.  

HK ČR zaznamenala v minulých letech se znepokojením útlum veřejných investic do tuzemské strategické dopravní infrastruktury, který byl spojen s nedostatkem připravených projektů a s následnou nezbytností vynaložit zbývající prostředky předchozího Operačního programu Doprava na projekty podstatně nižší důležitosti.„Všímáme si samozřejmě i značného kvalitativního zaostávání české osobní železniční dopravy za vyspělými zeměmi Evropy i Asie, kde se významným technologickým vrcholem stává právě vysokorychlostní železnice. I proto Hospodářská komora organizuje spolu s odborníky z oblasti železničního průmyslu, státní správy, dopravního podnikání i financí diskusní kulaté stoly a i jinak se angažuje v podpoře a prosazování vysokorychlostní železnice vůči politickým kruhům i veřejnosti. I proto se uskutečnila dnešní konference,“ uvedl šéf Dopravní sekce HK ČR Emanuel Šíp.„Konference si kladla především za cíl seznámit českou odbornou veřejnost se zkušenostmi vyspělých zemí s výstavbou, financováním i obchodním provozem vysokorychlostní železnice, i s jejími makroekonomickými efekty. Jejím účelem bylo rovněž poukázat na to, že se zdaleka nejedná pouze o otázky příslušné technologie, na něž bývá českými železničními kruhy často zužována, ale že se jedná i o významný obchodní fenomén s celou škálou návazných služeb i obchodních příležitostí, a že je zde možné počítat s příznivým vícezdrojovým financováním, které může vhodně kombinovat veřejné i soukromé prostředky pro úspěšnou obsluhu všech typů cestujících,“ dodal Ivo Rýc z Asociace financování infrastruktury pro mobilitu. V neposlední řadě měla konference ukázat Českou republiku jako zemi s nadějnými investičními příležitostmi také v oblasti železnice a v navazujících podnikatelských odvětvích.Velkým přínosem byla účast a vystoupení významných zahraničních hostů, kterými byli velvyslanec Japonského císařství Tetsuo Yamakawa, Park Jong-Wone, zástupce generálního manažera Korejské železniční společnosti (Korea Railroad Corporation) a Kim Tae Wook z Korejského železničního výzkumného institutu (Korea Railroad Research Institute).  Nezanedbatelné však byly i odborné příspěvky celé řady domácích odborníků.Konference „Vysokorychlostní železnice ve střední Evropě“ přišla právě včas v období, kdy Ministerstvo dopravy ČR zpracovává analytickou studii, která má určit podmínky a kritéria pro skutečnou přípravu prvních tras vysokorychlostní železnice v ČR a která má být předložena Vládě ČR v nejbližší době. Konference je zároveň velkým impulsem pro seznamování české veřejnosti i politických kruhů s potřebností uceleného a promyšleného programu výstavby české sítě vysokorychlostní železnice. 

/nejcastejsi-pracovnepravni-preslapy-zamestnavatelu-webinar-hospodarska-komora/