Dementi ke zprávám o novém poradci HK ČR

10.12.2013

V návaznosti na šířící se zprávy prostřednictvím tisku a zpravodajských serverů týkajících se nového poradce Hospodářské komory České republiky (HK ČR) vydáváme dne 10. prosince 2013 následující dementi.

Pan Michal Babák není novým poradcem prezidenta HK ČR Petra Kužela. Do role nového ekonomického poradce prezidenta HK ČR se pan Babák pasoval sám, a to s cílem zneužít jméno prezidenta HK ČR a organizace jako takové.

Právoplatní poradci prezidenta HK ČR navíc vždy po jejich jmenování do funkce obdrží tzv. „jmenovací dekret“, jehož platnost je z pravidla ohraničena 12 měsíci. Bylo by proto na místě, aby pan Babák tento dekret médiím předložil a prokázal tak platnost svého tvrzení.

Tímto dementi považujeme celou záležitost za uzavřenou.

/jak-na-