Chceme lepší fungování vnitřního trhu bez ochranářských opatření, apelovali představitelé svazů na europoslance

21.06.2017 Zdroj: CEBRE

„Chceme lepší fungování vnitřního trhu bez ochranářských opatření a větší energetickou nezávislost,“apelovali nejvyšší představitelé zaměstnavatelských a podnikatelských organizací v ČR na poslance Evropského parlamentu. Na pravidelném setkání zakladatelů CEBRE – Svazu průmyslu a dopravy ČR, Hospodářské komory ČR a Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR s poslanci Evropského parlamentu bylo 16. června diskutováno vysílání pracovníků na vnitřním trhu EU, balíček pro čistou energii a obchodní dohody EU s třetími zeměmi.

V reakci na apel některých českých politiků upozornil Vladimír Dlouhý, prezident Hospodářské komory ČR, že by v tuto chvíli bylo nezodpovědné, kdyby Česká republika vystoupila z Evropské unie. Nový silniční balíček Evropské komise, který mj. stanovuje výjimku z pravidel pro vysílání pracovníků v silniční dopravě ve výši 3 dnů v období jednoho měsíce, označil za naprostý výsměch. Na tom se shodl s Jaroslavem Hanákem, prezidentem Svazu průmyslu a dopravy ČR a Janem Wiesnerem, prezidentem Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR. Prezidenti upozornili, že je nyní akutně nutné odstranit národní opatření v silniční dopravě přijímaná členskými státy s cílem ochránit vlastní trh pod nálepkou ochrany sociálních jistot a usilovat o snížení administrativní zátěže, kterou vysílání pracovníků představuje.

Zimní energetický balíček může být pro evropský a český průmysl přínosem, ale i prokletím. „Předpisy musí být proto přijaty ve formě, která neohrozí průmysl a zaměstnanost a nezvýší náklady pro spotřebitele“, uvedl na jednání prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR Jaroslav Hanák. V oblasti energetiky zdůraznili prezidenti potřebu větší energetické nezávislosti ČR. Shodli se, že nechtějí doplácet na špatně nastavené mechanismy v okolních zemích.

Zakladatelé CEBRE opětovně vyjádřili svou podporu obchodním dohodám, zejména pak dohodě s USA a Japonskem. Nyní záleží na americké straně, zda je ochotna o obchodě opět jednat. Jaroslav Hanák také zdůraznil potřebu uzavření obchodní dohody EU s Vietnamem a vyzval poslance ke spolupráci na její ratifikaci.

Jan Wiesner, prezident Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR, která zasedání hostila, pozitivně zhodnotil spolupráci se členy Evropského parlamentu a vyzval k další diskusi o aktuálních tématech. Zakladatelé CEBRE se s poslanci Evropského parlamentu shodli, že je třeba intenzivně diskutovat o směřování České republiky v rámci Evropské unie s cílem definovat naši roli v EU. Konkrétně to znamená, zda se zapojit do spolku zemí usilujících o větší integraci či nikoliv. Poslanci rovněž požádali o hlubší diskusi v oblasti energetiky.

Setkání zakladatelů CEBRE – Svazu průmyslu a dopravy ČR, Hospodářské komory ČR a Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR, se uskutečnilo v prostorách KZPS ČR za účasti europoslankyň Dlabajové a Šojdrové a europoslanců Ježka, Kohlíčka, Niedermayera, Teličky a Zahradila.