Čeští podnikatelé vyrazí v sobotu s náměstkem Tlapou na „otvírací“ misi na Kubu

08.10.2015

Delegace složená z čtyřiadvaceti zástupců českých firem se již tuto sobotu vydá na doprovodnou podnikatelskou misi HK ČR na Kubu. Podnikatelé se tak připojí k oficiální návštěvě ostrovní země, kterou povede v termínu 10.–14. října 2015 náměstek ministra zahraničních věcí Martin Tlapa. HK ČR misi organizuje ve spolupráci s Česko-slovensko-kubánskou smíšenou hospodářskou komorou, cílem cesty je otevřít obchodní možnosti na kubánském trhu.

Aktuální dynamiku v česko-kubánských vztazích v kontextu chystané cesty přibližuje náměstek ministra zahraničních věcí Martin Tlapa: Česká republika již v minulosti podpořila zahájení evropsko-kubánského dialogu o rozšířené spolupráci a dnes společně se zeměmi Evropské unie i my usilujeme o posílení spolupráce s Kubou v řadě oblastí, včetně ekonomických a kulturních vztahů. Moje připravovaná cesta do Havany bude příležitostí nejen k jednáním s kubánskými ministerstvy, setkáním s představiteli akademického sektoru a občanské společnosti, ale jsem přesvědčen, že přítomnost podnikatelské mise umožní i identifikaci klíčových projektů česko-kubánské obchodní relace.“

Jedná se o první novodobou podnikatelskou misi na Kubu, která by měla českým firmám v souvislosti se současnou politikou uvolňování poměrů na Kubě otevřít obchodní možnosti na kubánském trhu. „Hospodářská komora touto cestou prolamuje další tabu. Poté, co jsme se začátkem září vydali do Íránu, vypravíme tentokrát podnikatele do další dosud nepřístupné destinace – na Kubu. Velký potenciál pro budoucí spolupráci mezi firmami vidím v oblasti vědy a výzkumu, energetiky, strojírenství, dopravy, potravinářství nebo cestovního ruchu. Kuba totiž představuje zemi, která potřebuje téměř vše,“ říká prezident HK ČR Vladimír Dlouhý.

Exportní garanční a pojišťovací společnost EGAP potvrzuje, že Kuba podobně jako Írán představuje velkou šanci pro české exportéry. V případě pojišťování exportu na Kubu EGAP uplatňuje specifický režim, kdy stále ještě řeší staré pohledávky a nové pojištění se poskytuje v návaznosti na splácení starých dluhů. „V rámci tohoto režimu nicméně EGAP v posledních čtyřech letech pojistil český export za 24 milionů EUR, tedy téměř 650 milionů korun. Tento vývoz byl především ze dvou odvětví – šlo o energetiku a o dodávky zemědělských produktů, především export pšenice, sladu a chmele,“ dodal generální ředitel EGAP Jan Procházka.

„Od cesty si slibujeme, že se nám podaří obnovit obchodní spolupráci a navázat tak na dobré jméno řady výrobků s označením Made in Czechoslovakia, což nás dnes staví, oproti jiným zemím, do určité výhody. Ale nejen to. Naše komora nese záměrně název smíšená. Naším dalším cílem bude pomoci Kubě se zabezpečením dostatku kvalifikované pracovní síly, která by byla schopna se plnohodnotně zapojit do pracovního procesu v souvislosti s dnešním rozvojem země. I tady věříme v úspěch, protože i v oblasti vzdělávání můžeme navázat na tradici bohaté spolupráce mezi oběma zeměmi,“ vyjádřila se k cestě předsedkyně Česko-slovensko-kubánské smíšené hospodářské komory Ivana Tichotová.

 

/nejcastejsi-pracovnepravni-preslapy-zamestnavatelu-webinar-hospodarska-komora/