Čeští podnikatelé jednali o obchodu v Kazachstánu, Uzbekistánu a Tádžikistánu

14.02.2017

V minulém týdnu podnikatelé doprovázeli předsedu Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Jana Hamáčka na jeho cestě po 3 středoasijských zemích. Mise českých firem, kterou zorganizovala Komora SNS ve spolupráci s Hospodářskou komorou ČR, měla ve svém programu podnikatelská fóra v Astaně, Taškentu a v Dušanbe. Při následných dvoustranných jednání mezi českými firmami a jejich zahraničními partnery se potvrdil obrovský zájem o spolupráci nejen při prosté výměně produktů, ale i na dodávkách české technologie a účasti na společných projektech.

„Byli jsme potěšeni skutečným zájmem o spolupráci, nejen v ekonomicky vyspělejším Kazachstánu, ale především v Uzbekistánu a Tádžikistánu.  Tyto země lákají české firmy velmi vstřícnými investičními podmínkami především do oblasti energetiky, těžby nerostných surovin a speciálních kovů, do výstavby plynovodů, dopravní infrastruktury či do zemědělství. Naproti tomu Kazachstán se zaměřuje více na oblast obnovitelných zdrojů energie v jehož duchu se ponese i EXPO 2017 v Astaně a kde budou vystavovat své exponáty mnohé české firmy. Jsme proto potěšeni, že jsme v rámci návštěvy podepsali memorandum o spolupráci s naším partnerem, Mezinárodní obchodní komorou Kazachstánu, “ říká viceprezident HK ČR Michal Štefl. Při dvoustranných jednáních byly české firmy spokojené: „Jednal jsem s několika partnery ohledně dodávek tepelných systémů – konvektorů do nově plánované výstavby,“ sděluje manažer pro země SNS pan Zdeněk Ivánek. „My jsme s uzbeckými partnery pokračovali v projekční a koordinační práci na akci BSC Adamtash – tedy na kompresorové stanici zemního plynu a domlouvali jsme spolupráci na dalších projektech,“ dodává technický ředitel firmy EGP Invest, pan František Fiedler.Naproti timu například firma Škoda Praha jednala v Kazachstánu o renovaci místních uhelných elektráren. Navíc v rámci EXPO 2017 v Astaně bude vystavovat moderní virtuální elektrárnu. Firma Cargo design v Uzbekistánu podepsala také smlouvu o dodávce 8 přenosových vozidel a 2 energetických záložních zdrojů. „Dodávka bude v celkovém objemu 3 mil. 400 tis. EUR,“ doplnil majitel firmy Vít Škrobánek. V Tádžikistánu podepsalo několik českých firem memoranda o spolupráci se svými partnery, mezi nimi i firma Uranium Industry: „S partnerem jsme podepsali dohodu ohledně průzkumu, zpracování a těžby uranových rud včetně následného přepracování do stádia paliva pro jaderné elektrárny,“ upřesnil její předseda představenstva Milan Klečka. Čeští podnikatelé měli v rámci programu možnost navštívit vybrané firmy: např. úspěšného českého investora, pivovar PULSAR SAMARKAND v Uzbekistánu, výrobce nealkoholických nápojů v Tádžikistánu nebo největší tádžickou násypovou hydroelektrárnu světa ve městě Nurek o výkonu 3000 MWe. Mise se zúčastnilo 30 zástupců českých firem.O návštěvě české delagce referovala tamní média, viz reportáž např. zde: 20:00 жаңалықтары (06.02.2017)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


/jak-na-