Česko-indické podnikatelské fórum i ocenění nejlepších absolventů, HK ČR opět účastníkem MSV

15.09.2016

Hospodářská komora ČR opět nebude chybět mezi nejdůležitějšími aktéry a partnery Mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně, který se letos uskuteční 3.–7. 10. 2016. Čelní představitelé HK ČR ocení nejlepší absolventy technických oborů v ČR, představeny budou i příležitosti pro podnikatele na Česko-indickém podnikatelském fóru a na konferenci s názvem „Írán: perspektivní trh pro české firmy“.

 Jsem velmi rád, že Hospodářská komora je opět aktivním účastníkem brněnského strojírenského veletrhu. Opět jsme si na veletrh připravili několik vlastních aktivit, co bych vyzdvihl a co se již stalo tradicí – na veletrhu každoročně oceňujeme nejlepší absolventy středních odborných škol a učilišť a podporujeme tak odborné vzdělávání. Letos půjde již o 21. ročník ocenění,“ uvedl prezident HK ČR Vladimír Dlouhý. Předání ocenění tentokrát proběhne druhý den veletrhu, tedy v úterý 4. 10., oceněno bude celkem 115 absolventů technických oborům, a to v budově RHK Brno. „Indie je bezesporu velmi perspektivním obchodním teritoriem pro české podniky. Prostřednictvím plánovaného Česko-indického podnikatelského fóra, které se na veletrhu uskuteční ve středu 5. 10., chce HK ČR podpořit dynamický růst vzájemného obchodu,“ dodal viceprezident HK ČR Michal Štefl k další plánované akci HK ČR. Hlavním tématem fóra bude především spolupráce firem v oblasti hi-tech výroby. Akce se koná 5. 10., tedy ve středu, od 14:15–16:30 hodin v Kongresovém centru sálu B. HK ČR se dále spolupodílí také na konferenci s názvem „Írán: perspektivní trh pro české firmy“, která proběhne ve středu 5. 10. od 11:00-14:00 hodin v Pavilonu E, sálu E4. „Na této konferenci participujeme proto, že se HK ČR dlouhodobě této zemi věnuje. Na jaře tohoto roku byly aktivity HK ČR zastřešeny projektem s názvem Brána do Persie. Jedná se o projekt pro firmy se specifickým zájmem o obchodování s Íránem. Zároveň začátkem října chystáme i doprovodnou podnikatelskou mise do Íránu doprovázející náměstka ministra průmyslu a obchodu ČR,“ dodal Dlouhý.