České hospodářství zatím vykazuje velmi dobré výsledky, zaměstnavatelé přidávají na mzdách a investují do efektivnější výroby. Podnikům by se mohlo dařit i příští rok

31.07.2019 Miroslav Diro

Kondice české ekonomiky navzdory zhoršení hospodářské situace v eurozóně je velmi dobrá, letos vzroste o 2,7 % a příští rok o dalších 2,6 %.  Většímu ekonomickému růstu ale brání nedostatek zaměstnanců, problémem bude možný „tvrdý brexit“. Vyplývá to z nové prognózy Hospodářské komory České republiky vycházející ze zpětné vazby členských firem napříč odvětvími, obory i regiony a využívající model všeobecné ekonomické rovnováhy České spořitelny.

V prvních šesti měsících letošního roku podniky často doháněly plnění zakázek, které kvůli zahlcení objednávkami nestihly vyřídit v loňském roce. I přes mírný pokles zájmu o české výrobky a služby, způsobený především vývojem na hlavních odbytištích, zůstaly zakázky stále na úrovni umožňující firmám jejich solidní růst. Hnacím motorem ekonomiky jsou přitom v současnosti zejména domácí spotřebitelé.

„Apetit českých spotřebitelů a jejich vyšší životní úroveň promazávají kola české ekonomiky. Loni touto dobou i letos zkraje roku leckdo sázel na recesi, teď je jasné, že pro tento ani příští rok i přes vnější rizika české ekonomice recese nehrozí. A to ani v případě tvrdého brexitu,“ podotkl ředitel Odboru legislativy, práva a analýz Hospodářské komory Ladislav Minčič, jehož tým analytiků data firem zpracoval.

Podle nové prognózy Hospodářské komory také letos výrazně vzrostou mzdy. Zatímco loni stouply o 8,1 %, letos si zaměstnanci polepší průměrně o dalších 7,4 %, celkem se tedy roční příjem zaměstnanců zvýší v průměru o dalších přibližně 28 000 Kč za rok. Jak velký dopad na mzdy zaměstnanců bude mít např. zrušení karenční doby, kvůli kterému se zaměstnavatelům zvýší mzdové a administrativní náklady, nelze zatím za jeden měsíc vyčíslit. Přesto pro příští rok prognóza počítá se solidním úhrnným růstem mezd o 6,1 %.

Díky příznivým podmínkám pro financování a také kvůli vyčerpanému trhu práce firmy investují své prostředky nejen do mezd, ale také do digitalizace a nových technologií. Tempo růstu investic ale letos mírně zvolní.

Prognóza rovněž poukazuje na škody v české ekonomice způsobené nedostatkem zaměstnanců. V ČR působí 280 tisíc zaměstnavatelů, přičemž podle dat Hospodářské komory zaměstnavatelé v červnu postrádali už přes 500 tisíc zaměstnanců. V každé firmě tak chybí průměrně téměř dva zaměstnanci. Státní kasa kvůli tomu loni tratila nejméně 84 miliard korun na daních a odvodech, letos potenciální ztráty dosáhnou dalších přibližně 110 miliard korun.

Kondici firem ovlivní případný odchod Velké Británie z EU bez dohody. Zvolením Borise Johnsona do čela britské vlády se přitom pravděpodobnost tohoto tzv. no-deal scénáře výrazně zvýšila. „To je i důvod, proč jsme se rozhodli počítat v současné prognóze s variantou no-deal již v základním scénáři prognózy (baseline),“ podotýká Minčič. Velikost šoku spojeného s brexitem bude záviset i na tom, jak dlouho bude trvat nejistota ohledně způsobu odluky Velké Británie od EU. Čím delší bude nejistota, tím větší škody v české ekonomice způsobí. Brexit, nehledě na jeho konkrétní provedení, bude pro českou ekonomiku znamenat jednorázový a krátkodobý výkyv, který sám o sobě nebude vést k recesi v ČR.

Samostatnými kapitolami, které vnášejí další nejistoty do budoucího vývoje, jsou možná všeobecná eskalace celních válek, zahraniční politika USA v širším smyslu, případně problémy zemí jihu EU. Nemalý potenciál zpomalit českou ekonomiku má i vláda, a to v případě kumulace regulatorních opatření uvalených na podnikatele, jako je kupříkladu tlak na další zvyšování minimálních a zaručených mezd bez ohledu na to, zda roste i produktivita práce, zrušení karenční doby nebo povinný 5. týden dovolené a další.

UKAZATEL2016201720182019F2020F
Vybrané složky poptávky (meziročně)
HDP (s.c.%)2,54,43,02,72,6
Spotřeba domácností (s.c.%)3,64,33,43,12,8
Tvorba hrubého kapitálu (s.c.%)-4,34,05,32,43,1
Spotřeba vlády (s.c.%)2,71,33,93,02,7
Export (s.c.%)4,36,74,43,43,1
Import (s.c.%)2,85,95,93,63,6
Příspěvky k růstu HDP (procentní body)
Spotřeba domácností (s.c.)1,72,01,61,51,3
Fixní investice (s.c.)-0,80,91,80,50,9
Změna stavu zásob-0,40,1-0,40,10,0
Vláda (s.c.)0,50,20,80,60,5
Čistý export (s.c.)1,41,1-0,80,0-0,1
Průmysl a maloobchod (meziročně)     
Průmysl (s.c.%)3,16,73,11,72,7
Maloobchod (%)4,85,95,04,73,6
Veřejné rozpočty (meziročně)
Saldo veřejných rozpočtů (% HDP)0,71,60,90,60,4
Dluh vládního sektoru (% HDP)36,834,732,631,830,9
Trh práce a mzdy
Nezaměstnanost dle ČSÚ (%), roční průměr4,02,92,22,22,3
Nezaměstnanost dle MPSV (%), roční průměr5,64,33,23,13,2
Nominální mzdy (%), meziročně4,46,87,57,46,1
Reálné mzdy (%), meziročně3,74,25,34,73,8
Vývoj cen (meziročně)
CPI inflace (%)0,72,52,12,62,2
Vnější vztahy
Obchodní bilance (mld. CZK, národní pojetí)163,7163,5109,710580
Obchodní bilance (% HDP, národní pojetí)3,43,22,11,81,3
Běžný účet (mld. CZK, CNB)74,283,5162016
Běžný účet (% HDP)1,61,70,30,40,3
Měnové podmínky (roční průměr)
CZK/EUR27,0326,3325,6525,6025,20
2W repo sazba (%)0,050,171,061,922,17

 

Než bude pozdě