České hospodářství zatím vykazuje velmi dobré výsledky, zaměstnavatelé přidávají na mzdách a investují do efektivnější výroby. Podnikům by se mohlo dařit i příští rok

31.07.2019 Miroslav Diro

Kondice české ekonomiky navzdory zhoršení hospodářské situace v eurozóně je velmi dobrá, letos vzroste o 2,7 % a příští rok o dalších 2,6 %.  Většímu ekonomickému růstu ale brání nedostatek zaměstnanců, problémem bude možný „tvrdý brexit“. Vyplývá to z nové prognózy Hospodářské komory České republiky vycházející ze zpětné vazby členských firem napříč odvětvími, obory i regiony a využívající model všeobecné ekonomické rovnováhy České spořitelny.

V prvních šesti měsících letošního roku podniky často doháněly plnění zakázek, které kvůli zahlcení objednávkami nestihly vyřídit v loňském roce. I přes mírný pokles zájmu o české výrobky a služby, způsobený především vývojem na hlavních odbytištích, zůstaly zakázky stále na úrovni umožňující firmám jejich solidní růst. Hnacím motorem ekonomiky jsou přitom v současnosti zejména domácí spotřebitelé.

„Apetit českých spotřebitelů a jejich vyšší životní úroveň promazávají kola české ekonomiky. Loni touto dobou i letos zkraje roku leckdo sázel na recesi, teď je jasné, že pro tento ani příští rok i přes vnější rizika české ekonomice recese nehrozí. A to ani v případě tvrdého brexitu,“ podotkl ředitel Odboru legislativy, práva a analýz Hospodářské komory Ladislav Minčič, jehož tým analytiků data firem zpracoval.

Podle nové prognózy Hospodářské komory také letos výrazně vzrostou mzdy. Zatímco loni stouply o 8,1 %, letos si zaměstnanci polepší průměrně o dalších 7,4 %, celkem se tedy roční příjem zaměstnanců zvýší v průměru o dalších přibližně 28 000 Kč za rok. Jak velký dopad na mzdy zaměstnanců bude mít např. zrušení karenční doby, kvůli kterému se zaměstnavatelům zvýší mzdové a administrativní náklady, nelze zatím za jeden měsíc vyčíslit. Přesto pro příští rok prognóza počítá se solidním úhrnným růstem mezd o 6,1 %.

Díky příznivým podmínkám pro financování a také kvůli vyčerpanému trhu práce firmy investují své prostředky nejen do mezd, ale také do digitalizace a nových technologií. Tempo růstu investic ale letos mírně zvolní.

Prognóza rovněž poukazuje na škody v české ekonomice způsobené nedostatkem zaměstnanců. V ČR působí 280 tisíc zaměstnavatelů, přičemž podle dat Hospodářské komory zaměstnavatelé v červnu postrádali už přes 500 tisíc zaměstnanců. V každé firmě tak chybí průměrně téměř dva zaměstnanci. Státní kasa kvůli tomu loni tratila nejméně 84 miliard korun na daních a odvodech, letos potenciální ztráty dosáhnou dalších přibližně 110 miliard korun.

Kondici firem ovlivní případný odchod Velké Británie z EU bez dohody. Zvolením Borise Johnsona do čela britské vlády se přitom pravděpodobnost tohoto tzv. no-deal scénáře výrazně zvýšila. „To je i důvod, proč jsme se rozhodli počítat v současné prognóze s variantou no-deal již v základním scénáři prognózy (baseline),“ podotýká Minčič. Velikost šoku spojeného s brexitem bude záviset i na tom, jak dlouho bude trvat nejistota ohledně způsobu odluky Velké Británie od EU. Čím delší bude nejistota, tím větší škody v české ekonomice způsobí. Brexit, nehledě na jeho konkrétní provedení, bude pro českou ekonomiku znamenat jednorázový a krátkodobý výkyv, který sám o sobě nebude vést k recesi v ČR.

Samostatnými kapitolami, které vnášejí další nejistoty do budoucího vývoje, jsou možná všeobecná eskalace celních válek, zahraniční politika USA v širším smyslu, případně problémy zemí jihu EU. Nemalý potenciál zpomalit českou ekonomiku má i vláda, a to v případě kumulace regulatorních opatření uvalených na podnikatele, jako je kupříkladu tlak na další zvyšování minimálních a zaručených mezd bez ohledu na to, zda roste i produktivita práce, zrušení karenční doby nebo povinný 5. týden dovolené a další.

UKAZATEL 2016 2017 2018 2019F 2020F
Vybrané složky poptávky (meziročně)
HDP (s.c.%) 2,5 4,4 3,0 2,7 2,6
Spotřeba domácností (s.c.%) 3,6 4,3 3,4 3,1 2,8
Tvorba hrubého kapitálu (s.c.%) -4,3 4,0 5,3 2,4 3,1
Spotřeba vlády (s.c.%) 2,7 1,3 3,9 3,0 2,7
Export (s.c.%) 4,3 6,7 4,4 3,4 3,1
Import (s.c.%) 2,8 5,9 5,9 3,6 3,6
Příspěvky k růstu HDP (procentní body)
Spotřeba domácností (s.c.) 1,7 2,0 1,6 1,5 1,3
Fixní investice (s.c.) -0,8 0,9 1,8 0,5 0,9
Změna stavu zásob -0,4 0,1 -0,4 0,1 0,0
Vláda (s.c.) 0,5 0,2 0,8 0,6 0,5
Čistý export (s.c.) 1,4 1,1 -0,8 0,0 -0,1
Průmysl a maloobchod (meziročně)          
Průmysl (s.c.%) 3,1 6,7 3,1 1,7 2,7
Maloobchod (%) 4,8 5,9 5,0 4,7 3,6
Veřejné rozpočty (meziročně)
Saldo veřejných rozpočtů (% HDP) 0,7 1,6 0,9 0,6 0,4
Dluh vládního sektoru (% HDP) 36,8 34,7 32,6 31,8 30,9
Trh práce a mzdy
Nezaměstnanost dle ČSÚ (%), roční průměr 4,0 2,9 2,2 2,2 2,3
Nezaměstnanost dle MPSV (%), roční průměr 5,6 4,3 3,2 3,1 3,2
Nominální mzdy (%), meziročně 4,4 6,8 7,5 7,4 6,1
Reálné mzdy (%), meziročně 3,7 4,2 5,3 4,7 3,8
Vývoj cen (meziročně)
CPI inflace (%) 0,7 2,5 2,1 2,6 2,2
Vnější vztahy
Obchodní bilance (mld. CZK, národní pojetí) 163,7 163,5 109,7 105 80
Obchodní bilance (% HDP, národní pojetí) 3,4 3,2 2,1 1,8 1,3
Běžný účet (mld. CZK, CNB) 74,2 83,5 16 20 16
Běžný účet (% HDP) 1,6 1,7 0,3 0,4 0,3
Měnové podmínky (roční průměr)
CZK/EUR 27,03 26,33 25,65 25,60 25,20
2W repo sazba (%) 0,05 0,17 1,06 1,92 2,17

 

/nejcastejsi-pracovnepravni-preslapy-zamestnavatelu-webinar-hospodarska-komora/