České firmy láká Egypt a Jordánsko. Se zakázkami jim pomůže Hospodářská komora ČR i ministr Jan Mládek

22.04.2016

Prohloubit ekonomickou spolupráci s Egyptem a Jordánskem po turbulentním období tzv. arabského jara chtějí čeští podnikatelé, kteří zítra do těchto zemí vyrážejí v rámci doprovodné podnikatelské mise HK ČR. Příležitosti pro české firmy jsou především v oblasti energetiky, výroby dopravních prostředků či zbrojního průmyslu.

Podnikatelská mise HK ČR, která na své cestě doprovodí ministra průmyslu a obchodu Jana Mládka, se uskuteční ve dnech 23. – 26. dubna 2016. Zástupci 24 českých firem z oblasti energetiky, strojírenství, zdravotnictví či zbrojního průmyslu se během této doby setkají se svými potenciálními obchodními partnery v rámci obchodních fór, které pro ně v Káhiře, Alexandrii a Ammánu organizuje Hospodářská komora ČR se svými partnery v zahraničí. Čeští podnikatelé tak mají příležitost znovu rozvinout kvalitní ekonomické vazby, které narušilo arabské jaro.
 
Hospodářská komora ČR se dlouhodobě zasazuje o dobrou spolupráci mezi českými a egyptskými firmami organizováním podnikatelských misí či Česko-egyptských podnikatelských fór. „Za posledních 15 až 20 let jsme v Egyptě vytvořili silné obchodní vazby, na které je potřeba nyní navázat. Jordánsko sice není výrazně průmyslovou zemí, přesto v něm chceme vytipovat pro české firmy konkrétní zakázky, na kterých by se mohly podílet,“ poznamenal předseda Zahraniční sekce HK ČR Ilja Mazánek, který podnikatelskou delegaci do Egypta a Jordánska vede.
 
Výzvou pro české exportéry by v Jordánsku mohla být oblast jaderné energetiky. Tato země Blízkého východu totiž usiluje o snížení své závislosti na dovozu elektřiny, který pokrývá až 95 procent její energetické spotřeby. V Egyptě by pak české společnosti mohly uspět na poli kolejových vozidel, neboť egyptská vláda chystá řadu projektů modernizace zastaralé a nedostačující infrastruktury. Dynamicky se rozvíjejícím odvětvím je v Egyptě i zbrojní průmysl, na který vydává v průměru 15 procent svého ročního HDP.
 
Vývoz do Egypta dlouhodobě převyšuje dovoz a Egypt pro Českou republiku představuje relativně významný rozvojový trh. V loňském roce se na něj vyvezlo zboží v celkovém objemu zhruba 370  milionů amerických dolarů. Největší podíl na českém exportu pak měla motorová vozidla. Nejvýznamnějšími položkami českého vývozu do Jordánska jsou stroje a zařízení k automatickému zpracování dat.

Barbora Horáková

 

/jak-na-