Čerpání dotací na vysokorychlostní internet podle ICT sektoru vyžaduje podstatné změny. Ministerstvu pomůže svými doporučeními

06.09.2017

Zástupci odvětví ICT dnes na společném jednání s ministrem průmyslu a obchodu Jiřím Havlíčkem navrhli, aby se dotační materiály k budování vysokorychlostního internetu v České republice přepracovaly tak, aby dotace mohly firmy čerpat alespoň v budoucnu.

„Soukromý sektor dlouhodobě deklaruje zájem budovat internetové sítě nové generace. Podmínky stanovené ministerstvem průmyslu to ale síťovým operátorům v současné době znemožňují,“ vysvětluje předsedkyně Sekce IT a telekomunikací Hospodářské komory Hana Továrková, proč první výzva ministerstva na modernizaci a rozšiřování infrastruktury tzv. NGA sítí zůstane pravděpodobně nevyslyšena.
S ohledem na okolnosti výzvy nemají žadatelé právní jistotu, že dotaci nakonec skutečně dostanou, či že ji zpětně nebudou muset vracet. Podmínky dotační výzvy jsou pak nastaveny tak nešťastně, že síťovým operátorům se výstavba ani s dotací nevyplatí,“ shrnuje zásadní výtky Továrková. V některých lokalitách bude totiž návratnost investic dosahovat i dvacet pět až třicet let. V té době budou dnešní technologie už zastaralé.
Soukromý sektor podle Továrkové naráží mimo jiné na právní nejistotu ohledně procesu vyhlašování výzvy dotačního programu Vysokorychlostní internet operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, ale také na nedostatek řádného zmapování tzv. bílých míst, kam má být podpora směřována. Přitom už před vypsáním této první výzvy ICT firmy ministerstvo upozorňovaly na její vady, i přes tato varování ale dotační výzvu ministerstvo zveřejnilo.
„Bez důsledného přepracování dotačních materiálů hrozí, že evropské dotace na vysokorychlostní internet zůstanou nevyčerpány. Zástupci ICT sektoru proto dnes také přislíbili dodat ministerstvu návrhy a doporučení, která by situaci v čerpání dotací mohla změnit. Má-li být druhá výzva úspěšnější, je nezbytné ji řádně zpracovat,“ uzavřela Továrková.
/nejcastejsi-pracovnepravni-preslapy-zamestnavatelu-webinar-hospodarska-komora/