CEBRE: Navýšení cíle pro energetické úspory nás bude stát stovky miliard

08.09.2017 CEBRE

Český průmysl má vážné obavy z dopadu návrhů směrnic a nařízení v oblasti market designu a energetické účinnosti. Zakladatelé CEBRE – České podnikatelské reprezentace při EU ve společném prohlášení upozorňují, že návrhy nesou rizika pro průmysl, energetickou dostupnost, stabilitu a bezpečnost. Navýšení cíle pro energetické úspory na závazných 30 % do roku 2030 může Českou republiku stát 600 miliard Kč. Společný postoj představili zástupci českého byznysu na dnešním setkání s českými poslanci v Evropském parlamentu, který bude o legislativních návrzích v blízké době hlasovat. Separátní zasedání k této problematice si vyžádali sami poslanci.

„Požadujeme větší flexibilitu pro členské státy při dosahování každoročních úspor energie, nediskriminační přístup ke kapacitním mechanismům a odmítáme ustanovení regionálních operačních center,“ shodují se zástupci Svazu průmyslu a dopravy ČR, Hospodářské komory ČR a Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR (zakladatelé CEBRE). Dále trvají na zrušení výjimek ze zodpovědnosti za odchylku a zrušení cenových stropů a prahů na velkoobchodním trhu.
Český byznys věří, že poslanci jejich připomínky při hlasování v Evropském parlamentu zohlední. Zakladatelské organizace CEBRE jsou zároveň připravené pokračovat v dialogu k těmto zásadním tématům.
Zasedání se účastnili poslanci Petr Ježek, Pavel Poc a Evžen Tošenovský. Setkání zakladatelů CEBRE s českou delegací v Evropském parlamentu dnes hostil v Praze Svaz průmyslu a dopravy ČR.
Deklarace zakladatelů CEBRE k market design a energetické účinnosti.
Kontakt pro novináře:
Alena Mastantuono, ředitelka CEBRE – Česká podnikatelská reprezentace při EU v Bruselu
Tel: +32 2/502 07 66 / Tel: +420 246 031 707 (pouze pro volání z ČR) / www.cebre.cz
CEBRE – Česká podnikatelská reprezentace při EU byla vytvořena Hospodářskou komorou ČR, Svazem průmyslu a dopravy ČR a Konfederací zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR s podporou Ministerstva průmyslu a obchodu ČR prostřednictvím agentury CzechTrade, aby prezentovala a obhajovala české podnikatelské zájmy před evropskými institucemi a u evropských podnikatelských federací přímo v Bruselu.
/nejcastejsi-pracovnepravni-preslapy-zamestnavatelu-webinar-hospodarska-komora/