Brána do Persie: HK ČR startuje nový program na podporu českých firem se zájmem o Írán

03.02.2016

Hospodářská komora České republiky startuje nový komplexní program na podporu českých firem se zájmem o rozvíjející se íránský trh. Na semináři s názvem „Obchod s Íránem po uvolnění sankcí“, který dnes HK ČR spoluorganizovala, to oznámil předseda Zahraniční sekce HK ČR Ilja Mazánek. Brána do Persie, jak se program nazývá, se plně rozběhne 1. března 2016, jeho součástí bude kromě celé řady podnikatelských fór a kulatých stolů i podpora podnikatelů v oblasti exportních dokumentů či speciální informační web, zástupci českých firem se budou moci zúčastnit i plánované podnikatelské mise do Íránu, která se uskuteční v dubnu letošního roku.

„Íránský trh s 80 miliony spotřebitelů a podnikatelů představuje pro české firmy obrovskou příležitost. Navíc technologická vyspělost a technická dovednost českých firem má v Íránu dlouhodobě výborný zvuk. HK ČR situaci v Íránu od počátku náznaků o uvolňování sankcí sleduje a připravuje pro české firmy vhodné podmínky k navázání obchodních vazeb. V návaznosti na proces rušení sankcí vůči Íránu jsme se proto rozhodli přijít s komplexním asistenčním programem pro české firmy se zájmem o obchodní příležitosti v Íránu,“ vysvětluje Mazánek.

Podoba programu Brána do Persie:

V dubnu letošního roku HK ČR naváže na své aktivity v oblasti podpory rozvíjejících se vztahů s Íránem další podnikatelskou misí do této země. Čeští zástupci firem doprovodí náměstka ministra zahraničí Martina Tlapu. Díky smlouvě s Íránskou obchodní, průmyslovou a důlní komorou navíc HK ČR zajistí vhodné íránské podnikatelské protějšky pro jednání s účastníky podnikatelské mise HK ČR.

Součástí programu Brána do Persie bude i organizace podnikatelských fór, a to především u příležitosti návštěv íránských ústavních činitelů v ČR, která jsou zpravidla doprovázena bilaterálními jednáními mezi českými a íránskými firmami.

Nedílnou součástí programu pak budou organizované kulaté stoly a semináře o Íránu s cílem podělit se o aktuální, relevantní a praktické informace týkající se procesu rušení sankcí a rozvoje vzájemného obchodu.

Firmy dostanou v rámci programu příležitost účastnit se veletrhů a výstav v Íránu. HK ČR dále podnikatelům nabízí kontaktní servis, vydává dokumenty nezbytné pro realizaci exportu, zejména tzv. Osvědčení o původu zboží. Při účasti na veletrzích a výstavách v Íránu mohou české firmy využít tzv. ATA karnet, vydávaný HK ČR, který je nezbytným dokumentem pro bezcelní přepravu vzorků a ukázek výrobků.

V následujícím měsíci bude rovněž spuštěn internetový portál s privátním přístupem pro zájemce o program Brána do Persie, kde firmy obdrží kompletní servis týkající se obchodování s Íránem.

/jak-na-