Bartoňová Pálková: Zahrnutí vodních děl do koordinovaných řízení je stěžejním důvodem, proč vůbec novelizovat stavební zákon

21.09.2016

Komentář viceprezidentky HK ČR Ireny Bartoňové Pálkové

 HK ČR obecně oceňuje dnes schválenou novelu stavebního zákona. Je však nutné zdůraznit, že některé významné požadavky Hospodářské komory ČR dnes nebyly vládou akceptovány. Dle názoru HK ČR je nutné, aby došlo k zahrnutí vodních děl do koordinovaného řízení. To se však bohužel nestalo – vodní díla tak mají zůstat součástí pouze určitých typů staveb. Zahrnutí vodních děl do koordinovaných řízení představuje stěžejní důvod, proč vůbec novelizovat stavební zákon. Díky tomuto kroku by došlo ke zkrácení lhůt stavebního řízení, stavební proces by se významně urychlil a došlo by také k administrativnímu zjednodušení celého procesu. Věříme, že se Poslanecká sněmovna ČR zachová racionálně a zmíněný požadavek do návrhu zákona vrátí.

/jak-na-