Bartoňová Pálková: Otcovská dovolená, aneb další dávka čirého populismu

02.05.2016

Komentář viceprezidentky HK ČR Ireny Bartoňové Pálkové

 Ministerstvo práce a sociálních věcí navrhuje, aby otcové mohli během šesti týdnů po porodu své manželky či partnerky zůstat týden doma s tím, že jim po tuto dobu bude formou nemocenského pojištění vypláceno 70 % mzdy. Já s takovým návrhem rozhodně nemohu souhlasit. Předně kvůli tomu, že by zavedení nové placené dávky znamenalo další zvýšení finanční zátěže podnikatelů.

Při pohledu na ostatní návrhy, které již jsou ve hře, jako zrušení tzv. karenční doby, zavedení povinných sick days, zavedení dlouhodobého pečovatelského volna či změny v systému poskytování ošetřovného, si nejsem jistá, zda já a současná vláda žijeme ve stejné zemi. Opravdu si někdo myslí, že se podnikatelé topí v penězích? A to nemluvím o právě probíhající novelizaci zákoníku práce, každoročním razantním navyšování minimální mzdy. A už vůbec ne o tom, jak se firmy perou s katastrofálním nedostatkem kvalifikovaných zaměstnanců v určitých oborech (což jim zvyšuje náklady a dokonce ohrožuje zakázky) a jak vláda hází podnikatelům klacky pod nohy při shánění pracovní síly ze zahraničí (viz krach projektu Ukrajina pro nízko a středně kvalifikované).

A obalovat další útok na rozpočty podniků a živnostníků proklamacemi o tom, jak se tím zlepší fungování rodin, děti dostanou od narození lepší základ a že se tím přispěje ke zrovnoprávnění žen a mužů? Tohle snad nemůže nikdo myslet vážně. Jako žena, matka a manželka se omezím jen na dvě strohá konstatování: za prvé si čeští otcové obvykle (přirozeně a rádi) berou na první dny života svého potomka běžnou dovolenou. Za druhé existuje možnost, že tzv. mateřskou dovolenou čerpá otec dítěte.

Irena Bartoňová Pálková,
viceprezidentka HK ČR

/jak-na-