Ázerbájdžán a Gruzie lákají české firmy

05.06.2014

Zástupci Hospodářské komory České republiky (HK ČR) v čele s jejím viceprezidentem Bořivojem Minářem se ve dnech 2. – 5. června 2014 zúčastnili podnikatelské mise doprovázející ministra zahraničních věcí ČR Lubomíra Zaorálka do Ázerbájdžánu a Gruzie. V podnikatelské delegaci bylo 10 zástupců podnikatelů, kteří se již ucházejí o zakázky v obou zemích, či v blízké době proniknutí na tyto trhy plánují a už zde dokonce své partnery mají.

Cílem návštěvy v Ázerbájdžánu bylo podpořit české firmy v jejich aktivitách na tomto trhu, kterému dominuje ropný a těžební průmysl. Pro podnikatele z ČR se však nabízí příležitost v dalších oborech. „Během našeho jednání s prezidentem AZPROMO, ázerbájdžánské vládní agentury na podporu obchodu a investic, jsme se dozvěděli, že právě Ázerbájdžán hodlá diverzifikovat sektorovou strukturu ekonomiky a zvýšit podíl dalších oborů, který nyní dosahuje zhruba 50 procent,“ říká viceprezident HK ČR Minář. „Příležitost pro české firmy se nabízí především v oblasti IT, technologií pro životní prostředí a v infrastruktuře. V blízkosti hlavního města Baku se staví velkorysé průmyslové parky a chystají se daňové úlevy a další incentivy. Energetika a průmysl spojený s těžbou ropy však stále hraje klíčovou roli z pohledu českých firem,“ dodává Minář.

Zástupci HK ČR jednali také s firmou AZERSU, monopolní vodohospodářskou společností. Viceprezident AZERSU a další představitelé vedení ocenili české zkušenosti v oblasti čistíren odpadních vod a nakládání s odpadem a v souvislosti s očekávanými masivními investicemi vyzval HK ČR, aby předložila technická řešení nabízená jejími členy na obnovu vodohospodářské infrastruktury v Ázerbájdžánu. V souvislosti se stavebním boomem lze očekávat značný nárůst poptávky po čištění vody a řešení pro odpadové hospodářství.

Delegace vedená ministrem Zaorálkem z Ázerbájdžánu zamířila dále do Gruzie. Podnikatelé se kromě jednání s vrcholnými představiteli Gruzínské hospodářské komory zúčastnili kulatého stolu s náměstkem ministra hospodářství a udržitelného rozvoje, kde jim byla představena vládní opatření na podporu internacionalizace a posílení dosud slabé výrobní základny firem. Gruzínská strana má zájem o zkušenosti a technologie českých firem, které mohou participovat v podpůrném programu vlády PRODUCE GEORGIA zahrnujícím soft úvěry a technickou asistenci zkušených firem z Evropy, tedy i ČR. Separátní jednání s viceprezidentem Gruzínské hospodářské komory (GCI) Kakhou Kokhreidzem vedl i viceprezident HK ČR Bořivoj Minář, a to za přítomnosti ředitele zahraničního odboru HK ČR Jiřího Hansla (viz. foto)

Prioritních oborů je v tomto teritoriu celkem deset. Prim hraje mj. nábytkářství, chemický a farmaceutický průmysl, ocelářství, výroba stavebních materiálů, automobilový průmysl, či potravinářství. Gruzie bude v červnu t.r. podepisovat asociační dohodu s EU a dohodu o volném obchodu, která umožní vyvážet na gruzínský trh bez omezení. Vzhledem k těmto výhodám i nízkým pracovním nákladům mohou české firmy Gruzii využít jako odrazový můstek do dalších zemí regionu. Na gruzínském trhu je aktivní např. firma KOPOS, člen podnikatelské delegace. „Před čtyřmi roky jsme zde založili firmu a úspěšně dodáváme elektroinstalační materiál zejména pro stavebnictví,“ sdělil Adolf Turek, výkonný ředitel společnosti KOPOS a dodal: „Gruzie je sice malým trhem s cca 4 miliony obyvatel, nicméně se jedná o trh, přes který jsme se snáze dostali i do dalších zemí Kavkazu.“


Separátní jednání s viceprezidentem Gruzínské hospodářské komory (GCI) Kakhou Kokhreidzem vedl viceprezident HK ČR Bořivoj Minář, a to za přítomnosti ředitele zahraničního odboru HK ČR Jiřího Hansla.


Kakha Kokhreidze, Bořivoj Minář, Jiří Hansl.

/konference-hr-chytre-nejvetsi-akce-roku-v-cr-pro-personalisty-hospodarska-komora/