14 miliard na rychlý internet je v ohrožení, varují experti

13.04.2017

Platforma odborné veřejnosti pro budování vysokorychlostních sítí, zastřešující odborníky z asociací a podnikatele v elektronických komunikacích, na jednáních opakovaně a bezvýsledně upozorňovala Ministerstvo průmyslu a obchodu, že je ohroženo čerpání 14 miliard Kč určených na podporu internetových sítí nové generace (NGA).

Podle odborného názoru Platformy jsou v dokumentech zveřejněných ministerstvem k dotačnímu programu OP PIK – 4.1 Vysokorychlostní internet porušovány Pokyny EU k použití pravidel státní podpory ve vztahu k rychlému zavádění širokopásmových sítí (Sdělení Komise 2013/C 25/01) a nejsou dodržovány principy Vládou schváleného Národního plánu rozvoje sítí nové generace.

Tyto skutečnosti, stejně jako fakt, že není dostatečně garantována ochrana investic do existujících sítí, vyvolávají obavy, že schválené dotační projekty budou snadno zpochybnitelné ze strany Evropské komise či Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže a dotace nebudou proplaceny. Pro telekomunikační společnosti tak je riskantní připravovat dotační projekty. Tzv. bílé oblasti, kam má podpora směřovat, mohou zůstat i nadále bez rychlých internetových sítí.

Zástupci Platformy, kteří se účastní pracovních skupin zřízených MPO, dlouhodobě na tyto nedostatky upozorňovali. Jejich připomínky nicméně nebyly bez řádného zdůvodnění zapracovány. Česká republika by tak kvůli neochotě na straně Ministerstva průmyslu a obchodu při přípravě dokumentů akceptovat zásadní připomínky nejen zástupců Platformy mohla přijít o jedinečnou možnost využít dotačních prostředky na vybudování telekomunikačních sítí nové generace zejména ve venkovských oblastech.

Hlavní výhrady Platformy jsou podrobně popsány v přiloženém dopise ministrovi průmyslu a obchodu. Výtky nicméně směřují především proti právně nejistému procesu nápravy chyb hodnotících kritérií a proti skutečnosti, že není zajištěna ochrana existujících internetových sítí, splňujících parametry NGA.

Zástupci Platformy na tato pochybení upozorňovali Ministerstvo průmyslu a obchodu dlouhodobě a opakovaně. I přes neuspokojivé výsledky dosavadní spolupráce je Platforma odborné veřejnosti připravena maximálně přispět k tomu, aby mohly být dotační prostředky na sítě NGA úspěšně čerpány a lidé v bílých místech měli přístup k vysokorychlostnímu internetu.

O Platformě odborné veřejnosti pro budování vysokorychlostních sítí
 
Expertní Platforma vznikla v reakci na požadavek MPO na jednotné komunikační fórum, reprezentující v jednáních s ministerstvem názor odborné veřejnosti a podnikatele v elektronických komunikacích. Hlavní snahou Platformy je nalezení takových podmínek, které umožní zpřístupnění vysokorychlostního internetového připojení co největšímu počtu domácností v intervenčních oblastech, a to ruku v ruce s podporou fungující hospodářské soutěže a ochranou již realizovaných investic.

Členy Platformy jsou:

·         Asociace operátorů digitální telefonie (AODT)
·         Asociace provozovatelů kabelových a telekomunikačních sítí v ČR (APKT)
·         Asociace provozovatelů mobilních sítí (APMS)
·         Česká asociace elektronických komunikací (ČAEK)
·         Česká asociace telekomunikací (ČAT)
·         Český telekomunikační klastr (ČTKK)
·         Hospodářská komora České republiky
·         ICT Unie
·         Sdružení pro internetový rozvoj (SPIR)
·         Svaz průmyslu a dopravy České republiky
·         Výbor nezávislého ICT průmyslu (VNICTP)

/jak-na-