Důležité odkazy – vláda, ministerstva a státní instituce

Co potřebuji zjistitInstituceWebInfolinka
Aktuální vládní usneseníVláda ČRwww.vlada.cz
Onemocnění aktuálněMinisterstvo zdravotnictvíonemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19
Informace o COVID-19Ministerstvo zdravotnictvíwww.koronavirus. mzcr.cz
Informace pro podnikatele a živnostníkyMinisterstvo průmyslu a obchoduwww.mpo.cz224854444
Finanční podpora podnikatelů a živnostníkůMinisterstvo financíwww.mfcr.cz224041111
Pracovněprávní oblast, sociální pojištění, dávky a službyMinisterstvo práce a sociálních věcíwww.mpsv.cz
Aktuality ze zahraničí a pomocMinisterstvo zahraničních věcíwww.mzv.cz224183200
224183100
Informace související s hranicemi a pobytem v ČRMinisterstvo vnitrawww.mvcr.cz974815394
974815395
974815396
Potraviny, zvířata, rostliny, lesyMinisterstvo zemědělstvíwww.mze.cz221814595
Dopravní opatřeníMinisterstvo dopravywww.mdcr.cz225131810
Vzdělávání a sportMinisterstvo školství, mládeže a tělovýchovywww.msmt.cz
Právo, soudy, vězniceMinisterstvo spravedlnostiwww.justice.cz
Aktuality a doporučení v oblasti zdraví a hygienyStátní zdravotní ústavwww.szu.cz724810106
725191367
725191370
Podpora v nezaměstnanosti, mimořádná okamžitá pomocÚřad práce ČRwww.uradprace.cz800779900
Ošetřovné, sociální pojištěníČeská správa sociálního zabezpečeníwww.cssv.cz800050248
Aktuální informace a rady pro podnikateleBusinessInfo.czwww.businessinfo.cz

 

Podrobnější informace k jednotlivým institucím

Vláda České republiky

Na webových stránkách Vlády ČR najdete důležité informace o epidemii koronaviru, nouzovém stavu a všech v té souvislosti vydaných opatřeních.

Ministerstvo zdravotnictví

Ministerstvo zdravotnictví spustilo webové stránky týkající se onemocnění COVID-19. Představuje na něm důležité informace, otázky a odpovědi, důležité kontakty a odkazy, vývoj událostí v čase, souhrnné informace pro občany, zaměstnance, zaměstnavatele a pro zdravotníky. Zároveň monitoruje aktuální výskyt onemocnění COVID-19 v České republice, uvádí mimořádná opatření a doporučení a seznam laboratoří, které testují na nový koronavirus.

Ministerstvo zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí připravilo Nouzový balíček, který pomůže podnikatelům na zahraničních trzích v současné situaci. V rámci Nouzového balíčku budou moci podnikatelé ve zvýšené míře a zcela zdarma využívat služeb české zahraniční sítě zastupitelských úřadů a dalších nástrojů státu s výraznou státní podporou. Opatření jsou synergická a logicky navazují na balíčky a programy podpory vyhlášené MPO, EGAP a ČMZRB. Podrobnosti naleznete zde.

Ministerstvo také nabízí online webináře a od 13. 5. i online individuální konzultace s ambasádami. Můžete tak přímo s ekonomickým diplomatem z daného zastupitelského úřadu probrat své exportní plány. Konzultace jsou určeny jak pro firmy, které zvažují vstup na nový trh, tak i pro firmy, které již v dané zemi působí a zvažují další kroky.

Ministerstvo práce a sociálních věcí

Ministerstvo práce a sociálních věcí představilo program na ochranu zaměstnanosti. Konkrétní znění naleznete na webových stránkách. Zároveň vydalo přehlednou tabulku Pracovněprávní desatero boje s koronavirem.

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Ministerstvo průmyslu a obchodu spustilo v souvislosti s nouzovým stavem vyvolaným pandemií koronaviru speciální informační linku pro živnostníky a podnikatele: 224 854 444. Ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví potom připravilo praktický leták jak se chovat při nákupu.

Ministerstvo dopravy

Opatření týkající se dopravy včetně dezinfekce sledujte na webových stránkách Ministerstva dopravy. Informační linka k mimořádným opatřením v mezinárodní dopravě: 225 131 810 pro česky hovořící, 225 131 820 pro anglicky hovořící.

Ministerstvo financí

Vláda schválila balíček opatření v oblasti daní, které reagují na aktuální situaci a představují jedno z palety přijímaných opatření, která pomohou ekonomickým subjektům překlenout nouzový stav. Přesné technické parametry liberačního balíčku budou v pondělí 16. 3. 2020 zveřejněny ve Finančním zpravodaji a na webu Finanční správy. Další informace sledujte také na webu Ministerstva financí.

Státní zdravotní ústav

SZÚ kontinuálně sleduje neustále se vyvíjející situaci kolem výskytu nového koronaviru. Na mezinárodní úrovni jsou průběžně prováděna další zkoumání jak SARS-CoV-2, tak popisovány další zkušenosti s onemocněním COVID-19. SZÚ monitoruje dostupné zdroje informací, včetně postupů a metodik vydávaných ECDC a WHO, jejichž odborné týmy analyzují a hodnotí aktuální situaci i přímo na místě. Nové potvrzené informace zveřejňují na webových stránkách.

Hygienická stanice Hlavního města Prahy

Hygienická stanice Hlavního města Prahy na svých webových stránkách shromažďuje odkazy od relevantních zdrojů k současné situaci. Zároveň uvádí informace ke zřízeným informačně-poradenským telefonním linkám HSHMP pro Pražany.

BusinessInfo.cz

BusinessInfo.cz nabízí aktuální informace z České republiky i ze světa a také cenné rady pro tuzemské podnikatele od zástupců zahraničních kanceláří agentury CzechTrade, Ministerstva průmyslu a obchodu i dalších institucí.

Roušky a respirátory pro vaše zaměstnance skladem