Potvrzení nejúspěšnějšího ekonomického roku této dekády a zdařilý začátek roku 2016

08.03.2016

Komentář poradce prezidenta HK ČR Petra Zahradníka

 
Přestože se již kalendářně ocitáme na přelomu zimy a jara, zveřejňovaná ekonomická statistika až nyní činí definitivní přechod z úspěšného roku 2015 směrem ke svému nástupci, a první indicie naznačují, že slovo úspěch by mohlo být vlastní i pro rok 2016.
 
Svědčí o tom údaje o lednové bilanci zahraničního obchodu, jež potvrdily velmi stálý trend jejího přebytku, který tentokrát dosáhl na 19,3 mld. Kč a meziročně dále akceleroval. Za velmi pozitivní jev označme i výrazně rychlejší meziroční tempo růstu vývozu oproti dovozu (5,7 %, versus 0,5 %), jež právě v průběhu loňského roku nebylo vůbec typické, když jsme opakovaně silnější rychlost importů v porovnání s exporty označovali za rizikový prvek z pohledu udržitelnosti výrazně přebytkového obchodního salda.
 
Růst HDP České republiky za rok 2015 potvrdil velmi příznivé očekávání, byť určitá období v průběhu loňska mohla navozovat pocit, že konečný výsledek může být ještě lepší, než 4,3 %, potvrzených v rámci zpřesněného odhadu ČSÚ.
 
Jistou zdrženlivost může způsobit fakt mezikvartální stagnace, jež může představovat počátek očekávaného zpomalení. O něm se hovoří zvláště proto, že výkonnost roku 2015 byla ovlivněna vyšší vahou spíše jednorázových faktorů a které jsme na tomto místě v průběhu roku zevrubně komentovali (příznivé ceny strategických surovin, kursový efekt, čerpání evropských fondů, velmi nízké úrokové sazby).
 
Evropsky bezpochyby značně nadprůměrný růst, jenž zřejmě bude postačovat i na první trojku v unijním srovnání, byl dosažen díky výraznému zotavení domácí poptávky, a to jak spotřebitelské, tak investiční. Velmi slušná spotřeba domácností, která se na celkovém výsledku podílela 0,8 procentního bodu, rostla o téměř 3 %; výrazná investiční aktivita pak představovala hlavního přispěvatele (přínos 1,9 procentního bodu k celkovému růstu), když rostla o téměř 10 %. Citelný byl i příspěvek tradiční opory, zahraničního obchodu, který činil 1,0 procentní bod. I tato čísla průkazně dokumentují a potvrzují oživenou tuzemskou poptávku v našem ekonomickém vývoji. Vyčerpání jednorázových faktorů by však nemuselo vést pouze k tlaku na ekonomické zpomalení, neboť vývoj roku 2015 nebyl provázen pouze těmi pozitivními. K těm opačným patřily makroekonomicky významné výpadky v chemickém a energetickém průmyslu, které by v roce letošním mohly být překonány. Nadto, z těch faktorů příznivých, není pravda, že ani v roce 2016 nebude probíhat závěrečná fáze dostihu o dočerpání evropských fondů z období 2007–2013; na straně druhé je pravda, že pomalý náběh období následujícího zde útlum přinese, byť nikoliv zřejmě skokový. Taktéž přínos kursového oslabení plynoucího ze závazku ČNB bude minimálně po většinu letoška s velkou pravděpodobností působit.
 
„Král“ ekonomických ukazatelů, HDP, tak za celý rok 2015 vzrostl meziročně o 4,3 %, v závěrečném loňském čtvrtletí meziročně přidal 4,0 %; oproti předchozímu čtvrtletí se však HDP nezměnil, což lze interpretovat jako předzvěst možného ekonomického zpomalení, které však bylo možné na mezikvartální úrovni pozorovat po celý rok 2015.
 

Petr Zahradník, poradce prezidenta Hospodářské komory České republiky a člen Evropského hospodářského a sociálního výboru (EHSV)

/nejcastejsi-pracovnepravni-preslapy-zamestnavatelu-webinar-hospodarska-komora/