Potěšující zpráva pro rozvoj vodní dopravy

09.11.2018

Dopravní sekce Hospodářské komory České republiky dlouhodobě sleduje a podporuje rozvoj dopravní infrastruktury, jejíž kvalita a výkonnost má nezpochybnitelný vliv na postavení a efektivnost české ekonomiky. V tomto komplexu samozřejmě nemohou chybět moderní vodní cesty a vnitrozemská plavba, jak je ostatně v Evropě obvyklé, u nás ale v současnosti poněkud zanedbáváno.

Z ministerstva dopravy došla před několika dny potěšující zpráva o tom, že studie proveditelnosti vyhodnocující projekt vodního koridoru Dunaj-Odra-Labe prokázala celkovou efektivnost projektu, takže tento v minulosti i přítomnosti mnoha státníky a strategicky uvažujícími odborníky nebude z pouhé předpojatosti nadobro zablokován.

Ukázalo se, že nyní finálně projednávaná studie proveditelnosti dává kvalifikované odpovědi na celou řadu otázek, které s takto vznikající sítí vodních cest souvisejí. Ministerstvo dopravy zatím zveřejnilo to zásadní – totiž potvrzení ekonomické reálnosti a dopravní účelnosti projektu. Přitom víme, že u vodního koridoru zdaleka nejde jen o dopravu, ale i o čím dál důležitější funkce vodohospodářské, o energetické přínosy, nebo o efekty v oblasti cestovního ruchu a regionálního rozvoje. Realizace tohoto náročného investičního díla bezpochyby nebude záležitostí jediné generace a bude muset respektovat přísné ekologické požadavky.

Hospodářská komora České republiky po celá léta podporuje zřízení potřebných staveb na Labi, jejichž absence škodí plavbě i českému hospodářství. Vláda tento úkol přijala, ale činy zatím nenásledovaly. Chci věřit, že tato prvá – a v současnosti zřejmě nejvíce aktuální etapa vodního koridoru – dostane dokončením studie proveditelnosti viditelný impuls, a že bude brzy následovat další z dílčích projektů zmíněného vodního koridoru, kterým je splavnění Odry na Ostravsko, což již dlouhou dobu požadují místní podnikatelé. Lze v tomto smyslu ocenit velmi aktivní přístup polské vlády, a takovou šanci bychom rozhodně neměli promarnit. Naše dopravní sekce se problematice bude i nadále intenzivně věnovat.

/konference-hr-chytre-nejvetsi-akce-roku-v-cr-pro-personalisty-hospodarska-komora/