PODEJTO ZA MĚ

Podnikatelé a živnostníci musí v souvislosti s novou legislativou okolo koronaviru i v době nouzového stavu komunikovat s úřady. Omezená kapacita a kratší otevírací hodiny většiny institucí ale např. podávání žádostí a formulářů komplikují. Ne všichni, především živnostníci, mají navíc zřízeny datové schránky pro online vyřízení potřebných náležitostí vůči státu. Úřady v současné době podnikatelům výslovně doporučují.

Hospodářská komora proto podporuje PODEJTO ZA MĚ, které umožní vyřízení úředních náležitostí prostřednictvím odborníků, kteří jsou držiteli datových schránek. Webový formulář slouží jako elektronická plná moc, díky níž podnikatelé a živnostníci mohou kontakt se státní správou předat svým odborným poradcům, se kterými dlouhodobě spolupracují.

Hospodářská komora oslovila profesní komory advokátů, daňových poradců, účetních a auditorů s prosbou o spolupráci a poskytování služeb a s využitím PODEJTO ZA MĚ za snížené ceny, popř. zdarma.

________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

Než bude pozdě