Plošné zvýšení platů prosperitu nezařídí

14/06/2018 Ladislav Minčič

Ve svém článku z 16. 8. ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová napsala, že impulzem k moderní české ekonomice a kvalitním veřejným službám musí být zvyšování minimální mzdy a také platů ve veřejné sféře. Úředníci vnímají „rozumné“ zvyšování jinak než podnikatelská veřejnost, která na jejich platy vydělává.
Paní ministryně argumentuje tím, že zaostávání českých mezd za Německem je vyšší než zaostávání české ekonomiky. Odboráři a politici nabyli falešného pocitu, že nejjednodušší cestou ke zvýšení mezd je skokové zvyšování minimální mzdy.

Skutečnou cestou ke zvýšení mezd v české ekonomice je ale snižování regulatorní (administrativní aodvodové) zátěže uvalené na zaměstnavatele a vyšší produktivita práce spojená s orientací na vyšší přidanou hodnotu. Naprostým minimem, co pro naše zaměstnance a hospodářství může vláda udělat, není zvýšení minimální mzdy, jak tvrdí paní ministryně, ale legislativní „oddech“.

Jsme potěšeni, že paní ministryně vzala za své doporučení Hospodářské komory a prosazuje pevná pravidlapro stanovení minimální mzdy. Z minimální mzdy se totiž stalo v posledních letech velké politikum, což dokazuje sama paní ministryně svým článkem. Rádi souhlasíme s paní ministryní, že by mělo docházet ke snižování počtu úředníků tak, aby nebyla snížena kvalita veřejných služeb. Rovněž plně podporujeme vyšší digitalizaci veřejné správy, která s tím souvisí. My ale říkáme – snižujte stavy, digitalizujte a až pak zvyšujte platy. Ne naopak! Zvýšení platů ve veřejné sféře nepovede ke zlepšení čerpání evropských peněz nebo k větším investicím, jak tvrdí paní ministryně. Nedávno OECD konstatovala, že výdaje na veřejnou správu jsou u nás relativně nízké. Jenže nízké jsou i ukazatele její výkonnosti, která by se dle OECD dala při stejné úrovni výdajů zvýšit o třetinu. Rezervy tady jsou. A ne malé!

Podle Hospodářské komory i OECD pomůže ke zvýšení efektivity využívání a zveřejňování ukazatelů výkonnosti, a to na všech úrovních veřejné správy. V jiných zemích to již roky funguje, proč ne u nás?
Komora souhlasí s tím, aby bylo skutečně kvalitním a kvalifi kovaným úředníkům přidáno. Klidně i o desítky tisíc korun. To se ale neslučuje s plošným zvyšováním platů. To je v soukromém sektoru nemyslitelné. A je to soukromý sektor, který na platy úředníků vydělává, proto považujeme za zcela přirozené, že ti schopnější lidé nalézají uplatnění právě zde.

Až absurdní je ministerská obhajoba vyšších platů ve veřejné sféře než mezd v soukromém sektoru s odkazem na lepší kvalifi kační předpoklady úředníků. Když tedy v soukromém sektoru zoufale chybějí třeba technicky vzdělaní vysokoškoláci, ať klidně přijdou ze státní správy, pokud v ní působí. Anebo je to tak, že není vysokoškolák jako vysokoškolák? A jsme opět u nutnosti měřit produktivitu i ve veřejném sektoru.
Chtělo by se až paní ministryni připomenout: „Nejdřív práce, pak koláče.“ Zvyšovat preventivně minimální mzdu a všechny platy v rozpočtové sféře, to popírá generacemi prověřené úsloví.

Právo – 14.6.2018

/konference-hr-chytre-nejvetsi-akce-roku-v-cr-pro-personalisty-hospodarska-komora/