Ping-pong ve stavebním právu

10.06.2020

Ministerstvo pro místní rozvoj představilo rekodifikaci stavebního práva v České republice a poslalo ji do legislativního procesu na Úřadu vlády. Trvá na tom, že přinese již dříve deklarované – jedno razítko, jeden úřad, jeden rok, odstranění úřednického ping-pongu či systémové podjatosti. Pokud by tomu tak skutečně bylo, byla by to dobrá zpráva. Obáváme se však, že jsou to jen marketingové zkratky, které vznikly v době, kdy návrh zákona všechna tato řešení ještě skutečně přinášel.

Nabobtnalá norma

Je nezbytné poukázat na to, že v době, kdy ministryně Klára Dostálová prezentovala rekodifikaci na tiskové konferenci s premiérem a ministrem obchodu a průmyslu, návrh stále nebyl k dispozici a nebyl vložen do online spisové dokumentace. Ministerstvo nakonec vložilo dokument do systému eKLEP ve čtvrtek 28. května a předlohu nyní analyzujeme. Nicméně už při prvním čtení se potvrdila obava z obrovského nabobtnání normy. Ze 177 paragrafů se rázem stalo 328.

Ministryně Dostálová opakovaně hovoří o tom, že se museli vypořádat s tisíci zásadních připomínek, z nichž velké množství šlo zásadně proti systémovým změnám, které byly v původním konceptu navrženy. Je potom s podivem, že od prosince 2019 si paní ministryně vystačila s jednou prezentací, která nedoznala změny.

Tvrdí-li ministerstvo pro místní rozvoj, že úspěšně vypořádalo tisíce připomínek a zároveň zachovalo všechny principy, které byly do jeho původní verze vtěleny, pak buď budou smutní ti, kdo věřili v úspěch svých připomínek, anebo ti, kteří věřili ve skutečnou změnu. Komora se dlouhodobě zasazuje o nové stavební právo, jež urychlí výstavbu a umožní realizaci potřebných staveb infrastruktury. Je zásadní, aby veškeré hlavní principy umožňující zrychlení a zjednodušení územního a stavebního řízení byly v konečném znění zákona zachovány.

Pokud je mám krátce shrnout, jde o stabilní a jednoduchý systém územního plánování, jednotný a srozumitelný systém stavebních úřadů, integraci dotčených orgánů do tohoto systému, jediné řízení o povolení stavby, jasné role pro aktéry v jednotlivých stupních řízení a tolik potřebné stanovení vymahatelných a nepřekročitelných lhůt. Povolit stavbu ve vyspělém právním státě přece nemůže trvat déle, anebo dokonce výrazně déle než ji postavit.

Máme vážné obavy, že aktuální podoba zákona tento stav nezlepší. Přesto podporujeme, aby se zákon co nejrychleji dostal do Parlamentu ČR, kde budeme usilovat o širokou politickou shodu, která by zajistila prosazení klíčových principů rekodifikace stavebního práva, tedy zrychlila povolování a odstranila přebytečnou byrokracii ještě v tomto volebním období.

Lidové noviny, 10.6.2020

/nejcastejsi-pracovnepravni-preslapy-zamestnavatelu-webinar-hospodarska-komora/