zahraniční vztahy

Jiří Hansl

11.04.2017

ředitel odboru tel: 420 266 721 503 hansl@komora.cz

Více

Petr Talafús

11.04.2017

zástupce ředitele tel: +420 266 721 499 talafus@komora.cz

Více

Bořivoj Minář

11.04.2017

Je členem představenstva HK ČR a od května 2014 zastává funkci viceprezidenta HK ČR. Dále je dlouholetým předsedou představenstva OHK[…]

Více