hospodářská politika

Vladimír Dlouhý

20.04.2017

Prezident komory zastupuje komoru navenek a jedná jejím jménem. Prezident komory svolává a řídí jednání představenstva komory, dohlíží na činnost[…]

Více