energetika

Vladimír Dlouhý

Prezident komory zastupuje komoru navenek a jedná jejím jménem. Prezident komory svolává a řídí jednání představenstva komory, dohlíží na činnost úřadu komory a vykonává další činnost, kterou mu stanoví statut komory, usnesení sněmu komory nebo představenstva komory. V době nepřítomnosti zastupuje…

Více

Pavel Bartoš

Krajská hospodářská komora Moravskoslezského kraje 597 479 277, Bartos-Pavel@komora.cz

Více

Rudolf Jung

Je členem představenstva a předsedou Vnitřní sekce HK ČR a zároveň předsedou OHK Most. Zástupce za KHK: Krajská hospodářská komora Ústeckého kraje tel: +420 476 700 142 jung-rudolf@komora.cz

Více

Libor Pavlíček

Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje 499 733 018 Pavlicek-Libor@komora.cz

Více