viceprezidenti

Zdeněk Zajíček

Je prezidentem ICT UNIE a funkci viceprezidenta HK ČR zastává od července 2020. Gesce: ICT, telekomunikace, digitální agenda, Legislativa, Kulturní a kreativní průmysl, Vzdělávání Zástupce za ŽS: ICT Unie zajicek.zdenek@komora.cz

Více

Tomáš Prouza

Je prezidentem Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR a viceprezidentem evropského sdružení EuroCommerce. Funkci viceprezidenta HK ČR zastává od července 2020. Gesce: Obchod a služby, Zaměstnanost a práce, Zdravotnictví a sociální služby, Evropská agenda Zástupce za ŽS: Svaz obchodu a…

Více

Michal Štefl

Je viceprezidentem HK ČR a předsedou představenstva Krajské hospodářské komory jižní Moravy. Gesce: Doprava, Životní prostředí, Stavebnictví a regionální rozvoj, Věda, výzkum a inovace Zástupce za KHK: Krajská hospodářská komora jižní Moravy stefl-michal@komora.cz

Více

Roman Pommer

Je prezidentem Cechu obkladačů ČR a viceprezidentem HK ČR od roku 2014. Gesce: Živnosti a řemesla, Mistrovská zkouška, Bezpečnost, Kvalita, Vyhrazená technická zařízení Zástupce za ŽS: Cech obkladačů ČR pommer-roman@komora.cz

Více

Radek Jakubský

Je členem představenstva HK ČR a od července 2020 zastává funkci viceprezidenta HK ČR. Dále je dlouholetým předsedou představenstva KHK Královéhradeckého kraje. Gesce: Zahraniční aktivity a podpora exportu, Průmysl, Vnitrokomorové záležitosti Zástupce za KHK: Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje jakubsky@komora.cz  …

Více

Marta Nováková

V roce 2014 byla zvolena prezidentkou Svazu obchodu a cestovního ruchu České republiky a za Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR byla kooptována v roce 2015 do představenstva HK ČR. Zástupce za ŽS: Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR tel:…

Více