viceprezidenti

Zdeněk Zajíček

Prezident komory zastupuje komoru navenek a jedná jejím jménem. Prezident komory svolává a řídí jednání představenstva komory, dohlíží na činnost úřadu komory a vykonává další činnost, kterou mu stanoví statut komory, usnesení sněmu komory nebo představenstva komory. V době nepřítomnosti zastupuje…

VíceZdeněk Zajíček

Tomáš Prouza

Je viceprezidentem HK ČR a předsedou Sekce pro rozvoj služeb v oblasti pohostinství a gastroprovozů HK ČR a zároveň prezidentem Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR. Gesce: Obchod a služby, Zaměstnanost a trh práce, Zdravotnictví a sociální služby, Evropská agenda…

VíceTomáš Prouza

Michal Štefl

Je viceprezidentem HK ČR a předsedou představenstva KHK jižní Moravy. Gesce: Doprava, Životní prostředí, Stavebnictví a regionální rozvoj, Věda, výzkum a inovace Zástupce za KHK: Krajská hospodářská komora jižní Moravy stefl-michal@komora.cz

VíceMichal Štefl

Roman Pommer

Je viceprezidentem HK ČR a prezidentem Cechu obkladačů ČR. Gesce: Živnosti a řemesla, Mistrovská zkouška, EuroSkills, Bezpečnost, Kvalita, Vyhrazená technická zařízení Zástupce za ŽS: Cech obkladačů ČR pommer-roman@komora.cz

VíceRoman Pommer

Radek Jakubský

Je viceprezidentem HK ČR a místopředsedou KHK Královéhradeckého kraje. Gesce: Zahraniční aktivity a podpora exportu, Průmysl, Obranný průmysl, Zdravotnický průmysl Zástupce za KHK: Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje jakubsky@komora.cz

VíceRadek Jakubský

Marta Nováková

V roce 2014 byla zvolena prezidentkou Svazu obchodu a cestovního ruchu České republiky a za Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR byla kooptována v roce 2015 do představenstva HK ČR. Zástupce za ŽS: Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR tel:…

VíceMarta Nováková