sekretariát prezidenta

Eva Vlčková

vedoucí sekretariátu prezidenta HK ČR tel: +420 266 721 311   vlckova@komora.cz        

Více