představenstvo

Jana Havrdová

Je členkou představenstva HK ČR a prezidentkou České komory fitness. Zástupce za ŽS: Česká komora fitness havrdova-jana@komora.cz

Více

Ivana Chottová

Je členkou představenstva HK ČR a zároveň předsedkyní KHK Střední Čechy. Zástupce za KHK: Krajská hospodářská komora Střední Čechy tel: +420 724 613 949 chottova-ivana@komora.cz

Více

Rudolf Jung

Je členem představenstva a předsedou Vnitřní sekce HK ČR a zároveň předsedou OHK Most. Zástupce za KHK: Krajská hospodářská komora Ústeckého kraje tel: +420 476 700 142 jung-rudolf@komora.cz

Více

Jan Mraček

Je členem představenstva HK ČR, předsedou Sekce životního prostředí HK ČR a zároveň členem představenstva KHK Karlovarského kraje. Zástupce za KHK: Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje tel: +420 354 426 140 mracek-jan@komora.cz

Více

Václav Nepraš

Je členem představenstva a předsedou Bezpečnostní sekce HK ČR a zároveň prezidentem Asociace technických bezpečnostních služeb Grémium Alarm. Zástupce za ŽS: Asociace technických bezpečnostních služeb Grémium Alarm tel:+420 266 721 540 nepras-vaclav@komora.cz

Více

Marta Nováková

V roce 2014 byla zvolena prezidentkou Svazu obchodu a cestovního ruchu České republiky a za Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR byla kooptována v roce 2015 do představenstva HK ČR. Zástupce za ŽS: Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR tel:…

Více

Zdeněk Petzl

Je členem představenstva a předsedou Průmyslové sekce HK ČR. Zástupce za ŽS: Sdružení automobilového průmyslu tel: +420 233 323 882 petzl-zdenek@komora.cz

Více

Martin Plachý

Je členem představenstva HK ČR a předsedou OHK Pelhřimov. Zástupce za KHK: Krajská hospodářská komora kraje Vysočina tel: +420 565 327 127 plachy-martin@komora.cz  

Více

Stanislav Sedláček

Je členem představenstva HK ČR. Zástupce za ŽS: ATOK – Asociace textilního-oděvního-kožedělného průmyslu tel: +420 491 502 317 sedlacek-stanislav@komora.cz

Více

Jaroslav Schön

Je členem představenstva HK ČR a zároveň prezidentem Společenstva kominíků ČR. Zástupce za ŽS: Společenstvo kominíků České republiky tel: +420 581 201 517 schon-jaroslav@komora.cz

Více