představenstvo

Pavel Dočekal

Je členem představenstva HK ČR a zároveň členem Rady Českého plynárenského svazu. Zástupce za ŽS: Český plynárenský svaz pavel.docekal@innogy.com

VícePavel Dočekal

Pavel Březina

Je členem představenstva a předsedou Sekce pro obchod a služby HK ČR a zároveň předsedou představenstva Svazu českých a moravských spotřebních družstev a předsedou představenstva Asociace českého tradičního obchodu (AČTO). Zástupce za ŽS: Svaz českých a moravských spotřebních družstev pavel.brezina@coop.cz

VícePavel Březina

Jan Březina

Je členem představenstva HK ČR a zároveň předsedou KHK Moravskoslezského kraje. Zástupce za KHK: Krajská hospodářská komora Moravskoslezského kraje brezina-jan@komora.cz

VíceJan Březina

Michal Štefl

Je viceprezidentem HK ČR a předsedou představenstva KHK jižní Moravy. Gesce: Doprava, Životní prostředí, Stavebnictví a regionální rozvoj, Věda, výzkum a inovace Zástupce za KHK: Krajská hospodářská komora jižní Moravy stefl-michal@komora.cz

VíceMichal Štefl

Roman Pommer

Je viceprezidentem HK ČR a prezidentem Cechu obkladačů ČR. Gesce: Živnosti a řemesla, Mistrovská zkouška, EuroSkills, Bezpečnost, Kvalita, Vyhrazená technická zařízení Zástupce za ŽS: Cech obkladačů ČR pommer-roman@komora.cz

VíceRoman Pommer

Radek Jakubský

Je viceprezidentem HK ČR a místopředsedou KHK Královéhradeckého kraje. Gesce: Zahraniční aktivity a podpora exportu, Průmysl, Obranný průmysl, Zdravotnický průmysl Zástupce za KHK: Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje jakubsky@komora.cz

VíceRadek Jakubský

Michal Bavšenkov

Je členem představenstva HK ČR a zároveň předsedou Autorizační komise HK ČR. Zástupce za ŽS: Komora podniků komerční bezpečnosti ČR tel: +420 241 097 200 bavsenkov-michal@komora.cz  

VíceMichal Bavšenkov

Filip Dvořák

Je viceprezidentem HK ČR a předsedou Sekce hospodářské politiky HK ČR, Vnitřní sekce HK ČR a zároveň předsedou Hospodářské komory Praha 1. Gesce: Hospodářská politika, Legislativa, Vnitrokomorové záležitosti Zástupce za KHK: Hospodářská komora hl. města Prahy dvorak-filip@komora.cz

VíceFilip Dvořák

Miroslav Dvořák

Je členem představenstva HK ČR a zároveň předsedou představenstva Jihočeské hospodářské komory. Zástupce za KHK: Jihočeská hospodářská komora dvorak-miroslav@komora.cz

VíceMiroslav Dvořák

Jana Havrdová

Je viceprezidentkou HK ČR a předsedkyní Sekce legislativy HK ČR, Sekce pro podnikání v oblasti sportu a aktivního životního stylu HK ČR a  zároveň prezidentkou České komory fitness. Gesce: Vzdělávání, legislativa, kulturní a kreativní průmysl, sport a aktivní životní styl,…

VíceJana Havrdová