představenstvo

Pavel Dočekal

Je členem představenstva HK ČR a zároveň členem Rady Českého plynárenského svazu. Zástupce za ŽS: Český plynárenský svaz pavel.docekal@innogy.com

Více

Pavel Březina

Je členem představenstva a předsedou Sekce pro obchod a služby HK ČR a zároveň předsedou představenstva Svazu českých a moravských spotřebních družstev a předsedou představenstva Asociace českého tradičního obchodu (AČTO). Zástupce za ŽS: Svaz českých a moravských spotřebních družstev pavel.brezina@coop.cz

Více

Jan Březina

Je členem představenstva HK ČR a zároveň předsedou KHK Moravskoslezského kraje. Zástupce za KHK: Krajská hospodářská komora Moravskoslezského kraje brezina-jan@komora.cz

Více

Vladimír Dlouhý

Prezident komory zastupuje komoru navenek a jedná jejím jménem. Prezident komory svolává a řídí jednání představenstva komory, dohlíží na činnost úřadu komory a vykonává další činnost, kterou mu stanoví statut komory, usnesení sněmu komory nebo představenstva komory. V době nepřítomnosti zastupuje…

Více

Michal Štefl

Je viceprezidentem HK ČR a předsedou představenstva Krajské hospodářské komory jižní Moravy. Gesce: Doprava, Životní prostředí, Stavebnictví a regionální rozvoj, Věda, výzkum a inovace Zástupce za KHK: Krajská hospodářská komora jižní Moravy stefl-michal@komora.cz

Více

Roman Pommer

Je prezidentem Cechu obkladačů ČR a viceprezidentem HK ČR od roku 2014. Gesce: Živnosti a řemesla, Mistrovská zkouška, Bezpečnost, Kvalita, Vyhrazená technická zařízení Zástupce za ŽS: Cech obkladačů ČR pommer-roman@komora.cz

Více

Radek Jakubský

Je členem představenstva HK ČR a od července 2020 zastává funkci viceprezidenta HK ČR. Dále je dlouholetým předsedou představenstva KHK Královéhradeckého kraje. Gesce: Zahraniční aktivity a podpora exportu, Průmysl, Vnitrokomorové záležitosti Zástupce za KHK: Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje jakubsky@komora.cz  …

Více

Michal Bavšenkov

Je členem představenstva HK ČR a zároveň předsedou Autorizační komise HK ČR. Zástupce za ŽS: Komora podniků komerční bezpečnosti ČR tel: +420 241 097 200 bavsenkov-michal@komora.cz  

Více

Filip Dvořák

Je členem představenstva HK ČR a 1. místopředseda představenstva Hospodářské komory Praha 1. Zástupce za OHK: Hospodářská komora Praha 1 tel:+420 224 818 197 dvorak-filip@komora.cz

Více

Miroslav Dvořák

Je členem představenstva HK ČR a zároveň předsedou představenstva Jihočeské hospodářské komory. Zástupce za KHK: Jihočeská hospodářská komora tel:+420 389 016 211  dvorak-miroslav@komora.cz

Více