představenstvo

Luděk Rychtar

Je členem představenstva HK ČR a členem představenstva Regionální hospodářské komory Brno. Zástupce za KHK: Krajská hospodářská komora Jižní Moravy ludek.rychtar@arkadia.cz

Více

Tereza Rychtaříková

Je členkou představenstva HK ČR a viceprezidentkou Výboru pro nezávislý ICT průmysl. Zástupce za ŽS: Výbor nezávislého ICT průmyslu Tereza.rychtarikova@gmail.com

Více

Zuzana Krejčiříková

Je členkou představenstva a předsedkyní energetické sekce HK ČR. Zástupce za ŽS: Teplárenské sdružení ČR Zuzana.krejcirikova@cez.cz

Více

Pavel Barák

Je členem představenstva HK ČR a předseda Asociace českých herních vývojářů Zástupce za ŽS: Asociace českých herních vývojářů pavel.barak@gda.cz

Více

Vítězslav Paděra

Je členem představenstva HK ČR. Zástupce za KHK: Krajská hospodářská komora Pardubického kraje padera@akprp.cz

Více

Jan Matějíček

Je členem představenstva HK ČR. Zástupce za KHK: Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje janmatejicek@seznam.cz

Více

René Kolek

Je členem představenstva HK ČR a zároveň místopředsedou představenstva KHK Moravskoslezského kraje. Zástupce za KHK: Krajská hospodářská komora Moravskoslezského kraje r.kolek@prumyslove-montaze.cz

Více

Martin Bauer

Je členem představenstva HK ČR a zároveň  předsedou představenstva OHK  v Jablonci nad Nisou a předsedou představenstva KHK Libereckého kraje. Zástupce za KHK: Krajská hospodářská komora Libereckého kraje bauer@sundisk.cz

Více

Zdeněk Zajíček

Je prezidentem ICT UNIE a funkci viceprezidenta HK ČR zastává od července 2020. Gesce: ICT, telekomunikace, digitální agenda, Legislativa, Kulturní a kreativní průmysl, Vzdělávání Zástupce za ŽS: ICT Unie zajicek.zdenek@komora.cz

Více

Tomáš Prouza

Je prezidentem Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR a viceprezidentem evropského sdružení EuroCommerce. Funkci viceprezidenta HK ČR zastává od července 2020. Gesce: Obchod a služby, Zaměstnanost a práce, Zdravotnictví a sociální služby, Evropská agenda Zástupce za ŽS: Svaz obchodu a…

Více