představenstvo

Luděk Rychtar

Je členem představenstva HK ČR a členem představenstva Regionální hospodářské komory Brno. Zástupce za KHK: Krajská hospodářská komora Jižní Moravy ludek.rychtar@arkadia.cz

VíceLuděk Rychtar

Tereza Rychtaříková

Je členkou představenstva HK ČR a předsedkyní Sekce IT a telekomunikací HK ČR a zároveň viceprezidentkou Výboru pro nezávislý ICT průmysl. Zástupce za ŽS: Výbor nezávislého ICT průmyslu Tereza.rychtarikova@gmail.com

VíceTereza Rychtaříková

Pavel Barák

Je členem představenstva HK ČR a předseda Asociace českých herních vývojářů. Zástupce za ŽS: Asociace českých herních vývojářů pavel.barak@gda.cz

VícePavel Barák

René Kolek

Je členem představenstva HK ČR a místopředsedou představenstva KHK Moravskoslezského kraje. Zástupce za KHK: Krajská hospodářská komora Moravskoslezského kraje r.kolek@prumyslove-montaze.cz

VíceRené Kolek

Martin Bauer

Je členem představenstva HK ČR a zároveň  předsedou představenstva OHK  v Jablonci nad Nisou a předsedou představenstva KHK Libereckého kraje. Zástupce za KHK: Krajská hospodářská komora Libereckého kraje bauer@sundisk.cz

VíceMartin Bauer

Zdeněk Zajíček

Prezident komory zastupuje komoru navenek a jedná jejím jménem. Prezident komory svolává a řídí jednání představenstva komory, dohlíží na činnost úřadu komory a vykonává další činnost, kterou mu stanoví statut komory, usnesení sněmu komory nebo představenstva komory. V době nepřítomnosti zastupuje…

VíceZdeněk Zajíček

Tomáš Prouza

Je viceprezidentem HK ČR a předsedou Sekce pro rozvoj služeb v oblasti pohostinství a gastroprovozů HK ČR a zároveň prezidentem Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR. Gesce: Obchod a služby, Zaměstnanost a trh práce, Zdravotnictví a sociální služby, Evropská agenda…

VíceTomáš Prouza