Podnikatelský servis

Radek Jakubský

Je viceprezidentem HK ČR a místopředsedou KHK Královéhradeckého kraje. Gesce: Zahraniční aktivity a podpora exportu, Průmysl, Obranný průmysl, Zdravotnický průmysl Zástupce za KHK: Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje jakubsky@komora.cz

VíceRadek Jakubský