Zdeněk Zajíček

Je prezidentem ICT UNIE a funkci viceprezidenta HK ČR zastává od července 2020.

Gesce: ICT, telekomunikace, digitální agenda, Legislativa, Kulturní a kreativní průmysl, Vzdělávání

Zástupce za ŽS: ICT Unie

zajicek.zdenek@komora.cz

delejte-marketing-i-s-malym-rozpoctem-webinar-komora