Zdeněk Somr

V letech 1993 – 2002 byl prvním prezidentem nově vzniklé HK ČR, od roku 2002 dosud je jejím viceprezidentem. Dlouhodobě se věnuje oblasti lidských zdrojů a vzdělávání a oblasti rozhodčího řízení. V letech 1996 – 2002 byl předsedou představenstva World Trade Center Prague, a.s., a v letech 1998 – 2002 byl člen Rady vlády pro sociální a ekonomickou strategii.

V období 1998 – 2001 zastával funkci člena dozorčí rady Českomoravské záruční a rozvojové banky, a.s., a v letech 1999 – 2005 byl členem správní rady Národního vzdělávacího fondu, o.p.s. Rovněž zastával funkci prezidenta Komory pro hospodářské styky se zeměmi SNS a byl jedním z členů Rady vlády pro rozvoj lidských zdrojů. V letech 2006 – 2007 byl vedoucí týmu expertů Strategie celoživotního učení ČR. Dále byl členem Rady pro reformu vysokoškolského vzdělávání MŠMT, a v období 2009 – 2013 byl hlavním manažerem projektu Koncept – koncepce dalšího vzdělávání v ČR.

Od roku 2007 je členem monitorovacího výboru Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a členem Národní rady pro kvalifikace – od letošního roku je jejím místopředsedou. V současnosti je rovněž členem Koordinačního a implementačního výboru Strategie celoživotního učení ČR a Řídicího výboru pro přípravu Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

/naucte-se-delat-business-na-linkedin/