Radek Jakubský

Je členem představenstva HK ČR a od července 2020 zastává funkci viceprezidenta HK ČR. Dále je dlouholetým předsedou představenstva KHK Královéhradeckého kraje.

Gesce: Zahraniční aktivity a podpora exportu, Průmysl, Vnitrokomorové záležitosti

Zástupce za KHK: Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje

jakubsky@komora.cz