Peter Palečka

Vystudoval Obchodní fakultu Vysoké školy ekonomické v Bratislavě. Po působení v podnikové sféře pracoval na Federálním ministerstvu zahraničního obchodu jako vedoucí odboru strategického plánování a v letech 1990-1992 zde zastával funkci ředitele odboru mnohostranné obchodní politiky.

V období 1992–1994 působil jako stálý představitel ČSFR resp. České republiky při GATT a v následujících čtyřech letech jako stálý představitel ČR při Světové obchodní organizaci (WTO). Od roku 1995 zároveň působí v rámci WTO jako rozhodčí mezinárodních panelů ve sporech mezi EU, USA, Kanadou a dalšími zeměmi.

Od srpna 1998 působí v Komerční bance. Původně zde vykonával funkci ředitele úseku Strategie finanční skupiny a privatizace. V říjnu 1999 byl však dozorčí radou Komerční banky zvolen členem představenstva, kde byl zodpovědný především za její strategii a privatizaci. V dubnu 2000 se stal místopředsedou představenstva a 1. náměstkem generálního ředitele.

/naucte-se-delat-business-na-linkedin/