Pavel Dočekal

Je členem představenstva HK ČR a zároveň členem Rady Českého plynárenského svazu.

Zástupce za ŽS: Český plynárenský svaz

pavel.docekal@innogy.com

Než bude pozdě