Miroslav Dvořák

Je členem představenstva HK ČR a zároveň předsedou představenstva Jihočeské hospodářské komory.

Zástupce za KHK: Jihočeská hospodářská komora

tel:+420 389 016 211 

dvorak-miroslav@komora.cz

Než bude pozdě