Michal Štefl

Je viceprezidentem HK ČR a předsedou představenstva Krajské hospodářské komory jižní Moravy.

Gesce: Doprava, Životní prostředí, Stavebnictví a regionální rozvoj, Věda, výzkum a inovace

Zástupce za KHK: Krajská hospodářská komora jižní Moravy

stefl-michal@komora.cz