Michal Štefl

Je viceprezidentem HK ČR a předsedou představenstva Krajské hospodářské komory jižní Moravy,

Zástupce za KHK: Krajská hospodářská komora jižní Moravy

tel: +420 541 572 401

stefl-michal@komora.cz

Než bude pozdě