Jana Havrdová

Je členkou představenstva HK ČR a prezidentkou České komory fitness.

Zástupce za ŽS: Česká komora fitness

havrdova-jana@komora.cz

Než bude pozdě