Jana Havrdová

Je členkou představenstva HK ČR a prezidentkou České komory fitness.

Zástupce za ŽS: Česká komora fitness

tel:+420 602 313 145

havrdova-jana@komora.cz

Publikace