Jana Havrdová

Je viceprezidentkou HK ČR a předsedkyní Sekce legislativy HK ČR, Sekce pro podnikání v oblasti sportu a aktivního životního stylu HK ČR a  zároveň prezidentkou České komory fitness.

Gesce: Vzdělávání, legislativa, kulturní a kreativní průmysl, sport a aktivní životní styl, společenská témata (udržitelnost, DEI, CSR atd.)

Zástupce za ŽS: Česká komora fitness

havrdova-jana@komora.cz