Jan Březina

Je členem představenstva HK ČR a zároveň předsedou KHK Moravskoslezského kraje.

Zástupce za KHK: Krajská hospodářská komora Moravskoslezského kraje

brezina-jan@komora.cz

Publikace