Jakub Rainisch

Vystudoval VŠB Technickou Univerzitu v Ostravě. Po ukončení studií působil jako IT manager na Československé akademii věd a na VŠB Technické univerzitě v Ostravě.

V letech 1991 – 1993 pracoval jako produktový manager ve společnosti TH’system, a.s. a v roce 1993 se stal výkonným ředitelem marketingové a reklamní agentury Tirage, a.s. V letech 2005 – 2007 působil na Hospodářské komoře České republiky jako obchodní a marketingový ředitel.

Dlouhodobě se věnoval problematice oblasti čerpání EU fondů. V období let 2008 – 2009 se stal členem představenstva ve společnosti Cautor Projects & Advising, a.s. a od roku 2002 až dosud působí jako výkonný ředitel v několika společnostech, které se zabývají poradenskou a konzultační činností v oblasti ICT.