Irena Bartoňová Pálková

Je zakládajícím členem České asociace úklidu a čištění a od jejího založení v roce 1998 je s krátkou přestávkou až dosud předsedkyní představenstva této asociace. Od roku 2002 je viceprezidentkou Evropské asociace úklidového průmyslu. Od roku 2003 je expertem sociální dialogu úklidového průmyslu Evropské unie, kde v tripartitě jedná za zaměstnavatele s evropskou odborovou organizací UNI Evropa.

Od roku 2007 je členem sektorové rady pro služby, resp. ostatní služby, kde se podílela na projektech Národní soustavy povolání a Národní soustavy kvalifikací v oblasti tvorby profesí a kvalifikací úklidu a čištění.

Od roku 2011 do 2013 byla člen smírčí komise HK ČR. V roce 2014 byla zvolena viceprezidentkou HK ČR.

Zástupce za ŽS: Česká asociace úklidu a čištění

tel: +420 267 910 490

bartonova-palkova@komora.cz

 

Než bude pozdě