Hana Továrková

Je členkou představenstva a předsedkyní Sekce IT a telekomunikací HK ČR.

Zástupce za ŽS: Český telekomunikační klastr

tel: +420 495 271 401

tovarkova-hana@komora.cz

Než bude pozdě