Bořivoj Minář

Je členem představenstva HK ČR a od května 2014 zastává funkci viceprezidenta HK ČR. Dále je dlouholetým předsedou představenstva OHK Jeseník a předsedou KHK Olomouckého kraje.

Zástupce za KHK: Krajská hospodářská komora Olomouckého kraje

tel: +420 584 495 321

minar-borivoj@komora.cz

Než bude pozdě