1. Events
  2. Právnická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci

Právnická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci

Today

Neohlášená šetření na místě prováděná Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže

on - line

Lektor: doc. JUDr. Michal Petr, Ph.D., Mgr. Igor Pospíšil, Mgr. et Mgr. Romana Skácelová Zaměření webináře: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) provádí desítky šetření ročně, přesto je však povědomí o jeho kompetencích poměrně omezené a šetřené podniky nejsou často ne takovou kontrolu připraveny. Mohou tak odmítnout splnit své povinnosti vůči ÚOHS, které jsou oproti jiným správním úřadům mimořádně rozsáhlé, a vystavit si riziku velmi vysoké pokuty, nebo naopak „propásnout“ uplatnění svých práv a zkomplikovat tak svou pozici v dalších fázích řízení. Cílem semináře je tak připravit zodpovědné pracovníky „krok za krokem“ na šetření ÚOHS, od opatření, která je vhodné učinit…