1. Events
  2. Právnická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci

Právnická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci

Today

Aktuální změny v úpravě ochrany spotřebitele

on - line

Lektor: doc. JUDr. Milan Hulmák, Ph.D. Cílem webináře je seznámit účastníky se základními změnami v úpravě ochrany spotřebitele, které jsou nyní projednávány v PS (sněmovní tisk č. 213).  Pozornost se soustředí na obecné povinnosti podnikatelů vůči spotřebitelům, nové povinnosti provozovatelů on-line tržišť a změny v úpravě prodeje zboží v obchodě. Obsah webináře: Změny v úpravě občanského zákoníku obecná úprava spotřebitelských smluv (zakázaná ujednání) smlouvy uzavírané prostřednictvím komunikace na dálku a mimo prostory podnikání prodej zboží v obchodě   Změny v úpravě zákona o ochraně spotřebitele nové povinnost provozovatelů on-line tržišť veřejnoprávní sankce (nové delikty) Pozvanka_Aktualni_zmeny_v_uprave_ochrany_spotrebitele