Dr. Zdeňka Trávníčková, CSc.

  1. Events
  2. Dr. Zdeňka Trávníčková, CSc.

Dr. Zdeňka Trávníčková, CSc.

+420 728 333 171
Today

49. konference PROJEKTOVÁNÍ A PROVOZ POVRCHOVÝCH ÚPRAV

Hotel Olšanka s.r.o., Táboritská 23/1000, 130 00 Praha 3, (v případě zhoršení epidemiologické situace – on-line forma)

Akce je určena pro široký okruh účastníků: pracovníky a provozovatele lakoven, galvanizoven, zinkoven a smaltoven, technology a mistry povrchových nebo předpovrchových úprav, podnikové ekology; dále konstruktéry, projektanty provozů, THP pracovníky; pracovníky z technických laboratoří, pracovníky marketingu, výrobce, distributory a uživatele nátěrových hmot a dalších chemikálií a dodavatele aplikační techniky, zástupce státní správy, odborných vysokých škol, výzkumných ústavů a další zájemce. Akce slouží jako školení v oblasti aktuálních právních předpisů týkajících se jak povrchových úprav, ochrany životního prostředí a zdraví pracovníků; dále přináší informace o nových technologiích a materiálech (pro lakovny, galvanizovny, zinkovny apod. včetně předúprav). Současně umožňuje prezentace firem. Možnost…