Tabulka s požadavky HK a jejich plnění

Než bude pozdě