Opatření COVID-19 – realizace zkoušek

05.05.2020

Účastníci zkoušek musí dodržet následující opatření:

 • Zdravotní stav:
 • účast na zkouškách bude povolena za podmínek:
  • bez akutních zdravotních potíží odpovídajících virové infekci (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.),
  • povinná dezinfekce rukou u vstupu do zkušební místnosti proběhne,
  • povinná ochrana horních cest dýchacích na obou stranách (účastníci i zkušební komise),
  • osoby nesmí podléhat karanténě,
  • uchazeči podepíší prohlášení o bezinfekčnosti/čestné prohlášení o zdravotní způsobilosti.

 

 • Organizační opatření:
  • na zkoušku se uchazeči dostaví v přesně stanovený čas (minimalizace rizika šíření infekce),
  • uchazeči budou rozděleni do menších skupin max. 5- 10 osob dle aktuálního stavu,
  • není možné používat pro převlékání a sprchování šatny a sprchy,
  • toalety lze používat při dodržení odstupů mezi jednotlivými osobami,
  • učebna/zkušební prostor bude připraven tak, aby byly zajištěny dostatečné prostorové rozestupy jak mezi uchazeči, tak zkušební komisí (minimálně 2 metry), rozestupy dodržovat i ve společných prostorách,
  • uchazeči, kteří nebudou zrovna zkoušeni, budou setrvávat v jiné místnosti nebo zcela mimo prostory,
  • v případě používání strojů, přístrojů, povinných prostředků či cvičebních pomůcek k vykonání zkoušky se budou po každém použití jednotlivým uchazečem dezinfikovat,
  • uchazeč si k písemné části zkoušky přinese vlastní psací potřeby
/konference-hr-chytre-nejvetsi-akce-roku-v-cr-pro-personalisty-hospodarska-komora/